HomeBranżePrzemysł maszynowy

Nowoczesne fabryki przyszłości powstają już dziś
My pomagamy wyprzedzić konkurencję

Let's connect.

 

Postępująca globalizacja i rosnąca presja konkurencji, to najważniejsze wyzwania dla producentów przemysłowych. Zapotrzebowanie na niestandardowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta produkty, skutkuje większą różnorodnością wariantów i krótszym cyklem życia produktów. Dla produkcji oznacza to, że wielkość wprowadzanych na rynek partii planuje się w krótszych horyzontach czasowych. Inteligentne fabryki, czyli fabryki przyszłości, mają fascynującą odpowiedź na to wyzwanie: Program Industry 4.0. w tej czwartej fazie rewolucji przemysłowej - połączenie realnego i wirtualnego świata w celu stworzenia inteligentnej sieci i samo-kontrolującego się systemu produkcyjnego. Dzięki temu, procesy produkcyjne mogą  zostać zoptymalizowane z większą elastycznością i z wykorzystaniem mniejszej ilości zasobów.  

 

Jesteśmy partnerem w procesie rozwoju inteligentnych fabryk przyszłości. Let's connect.

 

Innowacje produktowe

Praktyczne rozwiązania dla Przemysłu Maszynowego