HomeBranżeEnergetyka

Świat w ruchu potrzebuje zasilania
Pomagamy zabezpieczyć jego przyszłe potrzeby

Let's connect.

 

 

Eksperci przewidują, że globalne zużycie energii wzrośnie do 2030 roku o około 60 procent. Industrializacja na rynkach wschodzących i zmiany koncepcji energetycznych w krajach uprzemysłowionych stanowią tło dla zmiany modelowych rozwiązań w dziedzinie energetyki, które mogą prowadzić do nowych rozwiązań w dziedzinach pokrewnych. Zyskują na znaczeniu inteligentne procesy oraz nowe technologie produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Dodatkowe zmiany dotyczą krajobrazu elektrowni i rozwoju rozwiązań magazynowania energii. Te nowe koncepcje zasilania stanowią zarówno szansę jak i wyzwanie dla całej branży.

 

Pomagamy zabezpieczyć przyszłe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Let's connect.

 

FieldPower® Wind Energy

Kompletny system oświetlenia i zasilania