HomeO nasJakość i innowacyjność

Jakość i innowacyjność

Rozwiązania zgodne z obowiązującymi normami i z duchem czasu
Let’s connect.

 

Wobec ostrej konkurencji międzynarodowej, indywidualne aplikacje wymagają wysokiego bezpieczeństwa, jakości i wydajności. Już od fazy projektowania produktu w laboratorium Weidmüller rozpoczynamy badania elementów, materiałów i systemów, jakie planujemy zastosować. Są zindywidualizowane, doskonale dostosowane do konkretnych potrzeb i w niezawodny sposób badane - na całym świecie. 

 

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach Weidmüllera następuje na bazie ISO 9000ff. Niezależne instytuty stale kontrolują zarówno nasze ośrodki produkcyjne jak i system zarządzania jakością oraz laboratorium zakładowe.

 

DIN EN ISO IEC 17025
Akredytacja dokonana przez niezależną instytucję (DAKKS) na podstawie normy DIN EN ISO IEC 17025 potwierdza, że laboratorium firmy Weidmüller posiada uznane międzynarodowo doświadczenie, niezbędne do badania produktów i procedur zgodnie z odpowiednimi normami i tworzenia raportów badań. Ponadto, norma potwierdza dobrowolną deklarację zgodności firmy Weidmüller z obowiązującymi normami oraz powiązaną z nimi jakość produktów i wymagania w zakresie odpowiedzialności. Raporty z badań są uznawane przez władze,
jednostki licencjonujące i inne organizacje badawcze.


UL CTDP
Firma Weidmüller regularnie poddawana jest audytowi dokonywanemu przez niezależną instytucję w ramach programu Client Test Data Program (CTDP) prowadzonego przez Underwriter Laboratories® (UL), organizację zajmującą się badaniem bezpieczeństwa i certyfikacją. Audyt obejmuje urządzenia do badań, działania i aspekty zarządzania jakością oraz dokumentację. Uczestnictwo w programie CDTP daje ogromne korzyści, takie jak szybszy proces aprobaty, wysoce transparentne wyniki badań oraz istotne obniżenie kosztów.

Planując wykorzystanie produktów w swojej aplikacji, oczekują Państwo więcej niż tylko funkcjonalnych produktów, które przeszły badania techniczne? Oczekują Państwo ochrony prawnej za pomocą międzynarodowej certyfikacji, która jest obowiązująca dla danej aplikacji? W ramach swojej pracy laboratorium Weidmüller jest też aktywnie działającym międzynarodowym organem zatwierdzającym: dostarczamy bardzo dokładną dokumentację, instrukcje obsługi, oznakowania i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.