HomeO nasOdpowiedzialność społecznaREACH

REACH

Europejskie zarządzenie odnośnie chemikaliów REACH jest podstawą do rejestracji, ewaluacji i autoryzacji chemikaliów.

 

W artykule 1 zarządzenia REACH sformułowane są następujące cele:

  • zapewnienie wysokiego poziomu ochrony ludzkiego zdrowia i otoczenia 
  • wspieranie alternatywnych metod oceny dla zagrożeń wywodzących się z materiałów 
  • poprawa konkurencyjności i innowacji

Celem spełnienia w ramach firmy Weidmüler wymagań zgodnie z artykułem 1 zarządzenia REACH zostały już w fazie wstępnej podjęte stosowne działania. Obecnie i w przyszłości staranne postępowanie zgodne z zarządzeniem będzie miało najwyższy priorytet. REACH jest ciągle rozwijającym się systemem, który przyniesie sukces, tylko wtedy gdy będzie elastycznie i dynamicznie reagował na nowe zjawiska i związane z nimi zapotrzebowanie.

Jako świadome przedsiębiorstwo Weidmüller przyjmuje odpowiedzialność za komunikację w ramach łańcucha dostawców i za cały przepływ informacji zgodnie z zarządzeniem REACH 1907/2006.

Obowiązek informacyjny zgodnie z artykułem 33 REACH dla materiałów w wyrobach obowiązuje tylko dla tak zwanych budzących niepokój substancji (Substances of very high concern – SVHC). Jakie to są materiały, decyduje Europejska Agencja Chemiczna(REACH Art. 59). Pierwsza wersja listy jest od 28 października 2008 dostępna na stronie internetowej ECHA.

W przypadku otrzymania od dostawców informacji odnośnie substancji SVHC, znajdujących zastosowanie w naszych produktach, zostanie opublikowana stosowna lista wyrobów.

Pod podanymi linkami znajdują się dalsze informacje odnośnie REACH.