HomeSprzedażInformacje prawne

Informacje prawne

 

Weidmüller Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 58

00-876 Warszawa 

 

022  51 00 940

022  51 00 941 

www.weidmuller.pl

 

Sąd rejonowy dla M.st. Warszawy

XII Wydział KRS

KRS 0000040247

NIP 527-10-06-052

Wysokość kapitału zakładowego 500 tys. PLN

Raiffeisen Bank Polska S.A.

56 1750 0009 0000 0000 0090 0605