HomeO nasOdpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Zrównoważone ekologicznie działanie
jest naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń
Let’s connect.

 
 

Działanie w sposób zrównoważony ekologicznie jest obowiązkiem każdego z nas. Weidmüller uznaje tę zasadę
i konsekwentnie realizuje ją w codziennej działalności. Kontynuując wieloletnią tradycję, specjaliści od elektroniki
firmy Weidmüller projektują produkty pomagające oszczędzać zasoby i przynoszące inne korzyści ekologiczne.

 

Świadomość i zaangażowanie na rzecz efektywności energetycznej oraz ochrony klimatu są w firmie Weidmüller istotnymi zagadnieniami. Potwierdzają to wielokrotnie przyznane nam nagrody i wyróżnienia. Pierwszą nagrodę Award for Environmentally Aware Corporate Management od Grupy Niezależnych Przedsiębiorców (ASU) zdobyliśmy już 25 lat temu. W 2014 roku, Weidmüller został wyróżniony renomowaną nagrodą GreenTec Award za wzorowe i kompleksowe wdrożenie efektywności energetycznej zarówno w budynkach, jak i w produkcji.

 

Poprzez konsekwentną politykę bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska Weidmüller troszczy się o to aby, zdrowie pracowników nie uległo pogorszeniu a produkty nie powodowały degradacji środowiska. Tę politykę dokumentujemy w naszym systemie zarządzania środowiskiem, który jest zgodny z DIN EN ISO 14001. W następnych punktach znajduje się przegląd dwóch wytycznych środowiskowych, których przestrzeganie ma w naszej firmie najwyższy priorytet.

RoHS

Ograniczenie stosowania ołowiu i pięciu innych potencjalnie groźnych materiałów, które spotykane są w przyrządach elektronicznych i elektrotechnicznych, jest ustalone w wytycznej Unii Europejskiej RoHS.

REACH

Europejskie zarządzenie odnośnie chemikaliów REACH jest podstawą do rejestracji, ewaluacji i autoryzacji chemikaliów.