HomeO nasOdpowiedzialność społecznaRoHS

RoHS

Ograniczenie stosowania ołowiu i pięciu innych potencjalnie groźnych materiałów, które spotykane są w przyrządach elektronicznych i elektrotechnicznych, jest ustalone w wytycznej Unii Europejskiej RoHS.

 
Weidmüller będąc firmą zorientowaną na wartości jest świadomy swojej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczeństwa i środowiska. Dlatego dla Weidmüller jest oczywistością, postrzegać swoją odpowiedzialność w ramach wytycznej RoHS 2002/95/EG.
Środki, które Weidmüller podejmuje w tych ramach, wychodzą nawet poza wymagania wytycznej. Już od ponad 20 lat firma nie używa kadmu w tworzywach sztucznych. Obecnie Weidmüller postawił sobie cel, także w przyrządach i produktach, o których nie wspomina wytyczna RoHS 2002/95/EG , nie stosować materiałów potencjalnie zagrażających środowisku.

Poniżej przedstawiamy przegląd zawartości wytycznej.

Założenia do wytycznej RoHS 2002/95/EG

Stosowanie potencjalnie szkodliwych dla środowiska materiałów w nowych elektrycznych i elektronicznych przyrządach określonych kategorii jest uregulowane od 1 lipca 2006 przez wytyczną 2002/95/EG.

Wytyczna została uchwalona 1 stycznia 2003. Wdrożenie w poszczególnych krajach następuje w ramach ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która weszła w życie  24 marca 2005.
Dyrektywa RoHS podlega ciągłemu cyklowi rewaluacji. Oznacza to konkretnie, że co cztery lata nowe substancje mogą zostać zabronione, ewentualnie ich stosowanie ujęte w nowe ramy.
Od 1 czerwca 2006 następujące substancje w produktach elektrycznych podlegają dyrektywie:
 • ołów (Pb)
 • rtęć (Hg)
 • kadm (Cd)
 • sześciowartościowy chrom (Cr (VI))
 • PBB
 • PBDE

Uzupełnienie wytycznej z 18 sierpnia 2005 ustala wartości graniczne wymienionych substancji w materiałach homogenicznych. Wartość graniczna osiąga na ogół 1000 ppm (części na milion), jednak dla kadmu jest to już 100 ppm. Weidmüller przestrzega wdrażania tej reguły wszelkimi dostępnymi środkami z najwyższą starannością.

 

Ze względu na fakt, że nie wszystkie substancje dają się bez problemu wydzielić z elektrycznych i elektronicznych produktów, w anksie A do dyrektywy znajduje się katalog wyjątków. Te wyjątki obowiązują jedynie w ograniczonym czasowo okresie i w zależności od aplikacji.

Kategorie przyrządów RoHS:

 • duże urządzenia gospodarstwa domowego
 • małe urządzenia gospodarstwa domowego
 • urządzenia IT i telekomunikacyjne 
 • urządzenia elektroniki użytkowej 
 • oświetlenie
 • zabawki i przyrządy sportowe 
 • automaty dystrybucyjne 
 • narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem stacjonarnych, przemysłowych urządzeń o znacznych rozmiarach)

Należy uwzględnić:

Dyrektywa dotyczy tylko urządzeń w wymienionych kategoriach.