Połączenie technologii i fachowej wiedzy w zakresie inteligentnej prefabrykacji szaf sterowniczych

Połączenie technologii i fachowej wiedzy w zakresie inteligentnej prefabrykacji szaf sterowniczych
Celem SMART CABINET BUILDING jest zapewnienie całościowych rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań w dziedzinie budowania szaf sterowniczych z wykorzystaniem technologii sieciowej i wiedzy fachowej na wszystkich etapach procesu.

Połączenie technologii i fachowej wiedzy w zakresie inteligentnej prefabrykacji szaf sterowniczych

Firmy Weidmüller, Komax, Zuken i Armbruster Engineering utworzyły inicjatywę „Smart Cabinet Building” na rzecz nowych inteligentnych rozwiązań w dziedzinie prefabrykcji szaf sterowniczych.

Detmold, 20 kwietnia 2020 r. Zwiększanie wykorzystania potencjału digitalizacji w procesach budowy szaf sterowniczych z pomocą dostosowanych i spójnych rozwiązań. W tym celu w kwietniu przedsiębiorstwa Weidmüller, Komax, Zuken i Armbruster Engineering utworzyły inicjatywę „Smart Cabinet Building”. Firmy te są liderami technologicznymi w różnych sektorach związanych z prefabrykacją szaf sterowniczych, którzy po raz pierwszy łączą swoje kompetencje i wiedzę. – Celem jest zapewnienie zintegrowanych rozwiązań dla obecnych i przyszłych wyzwań w dziedzinie prefabrykacji szaf sterowniczych z wykorzystaniem technologii sieciowej i wiedzy fachowej na wszystkich etapach procesu – wyjaśnia Volker Bibelhausen, CTO i prezes zarządu Weidmüller.

Holistyczne podejście do procesu wartości dodanej

Digitalizacja oferuje ogromny potencjał doskonalenia procesów produkcyjnych. Produktywność można jednak z powodzeniem zwiększyć jedynie poprzez kompleksowe spojrzenie na poszczególne aspekty łańcucha wartości. Znaczny wzrost sprawności można osiągnąć wykorzystując potencjał optymalizacji jaki przynoszą interfejsy między poszczególnymi etapami procesu. – Szczególnie obiecująco pod tym względem wypadają procesy budowy szaf sterowniczych, które wciąż wymagają dużych nakładów pracy ręcznej. Obejmuje to czynności od wyboru komponentów, przez prefabrykację wiązek przewodów, urządzeń i obudów, aż po wspomagany montaż końcowy i testowanie przed oddaniem do eksploatacji – wyjaśnia Matijas Meyer, dyrektor wykonawczy grupy Komax.

Doskonałe, uzupełniające się kompetencje

Weidmüller wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną z zakresu procesów automatycznego montażu i oznaczania listew zaciskowych, jak i zadań ręcznych. Zuken udostępnia swoje kompetencje w zakresie cyfrowych danych projektu do automatycznego przetwarzania oraz wykorzystywania w maszynach Komax do całkowicie automatycznego konfekcjonowania przewodów, podczas gdy firma Armbruster Engineering uzupełnia tę inicjatywę wieloletnią wiedzą fachową w zakresie montażu wspomaganego.

Doskonała interakcja między produktem, procesem i wyposażeniem produkcyjnym

Projektowanie szaf sterowniczych stanowi szczególne wyzwanie: niemalże niewykonalna liczba funkcji technicznych w obliczu szybko zmieniających się wymagań klientów, wysokich kosztów oraz presji cenowej i napiętych terminów. Przedsięwzięcie może udać się tylko wtedy, gdy możliwości otwarte dzięki automatyzacji i cyfryzacji, wykorzystamy aby stworzyć idealną interakcję między produktem, procesem i wyposażeniem produkcyjnym. Połączenie w pełni zautomatyzowanych rozwiązań i systemów wsparcia cyfrowego, które prowadzą pracownika w czasie montażu ręcznego, a także sterują i monitorują wykorzystywanymi narzędziami, jest kluczowym czynnikiem w praktyce decydującym o powodzeniu – wyjaśnia Henning Vogler, dyrektor zarządzający firmy Armbruster Engineering.

Cyfrowy bliźniak to podstawa

Podstawą połączenia etapów procesowych w sieci jest „cyfrowy bliźniak”, kompletny cyfrowy opis panelu sterowania i jego komponentów, który można wykorzystać do realizacji różnych etapów procesu. Joachim Frank, dyrektor zarządzający w Zuken E3 GmbH, dodaje – Poprzez współpracę w ramach inicjatywy „Smart Cabinet Building” chcemy wnieść swój wkład w rozwój potencjału znacznej optymalizacji procesów budowy szaf elektrycznych, z uwzględnieniem ich wzajemnych połączeń, bazując na cyfrowym bliźniaku.

Więcej informacji na stronie inicjatywy Smart Cabinet Building

Smart Cabinet Building Days w Brnie

Smart Cabinet Building Days w Brnie

Smart Cabinet Building Days w Brnie

Zapraszmy do obejrzenia krótkiej relacji video z imprezy, która odbyła się we wrześniu 2020 w Brnie a podczas której zaprezentowane zostały maszyny związane z koncepcją Smart Cabinet Building.

Do pobrania