Szybkie, proste i bezpieczne okablowanie systemów fotowoltaicznych

Szybkie, proste i bezpieczne okablowanie systemów fotowoltaicznych
Rozdzielnica fotowoltaiczna generatora PV Next jest badana zgodnie z IEC 61439-1/2.

Szybkie, proste i bezpieczne okablowanie systemów fotowoltaicznych

PV Next – nowa generacja rozdzielnic fotowoltaicznych DC. - Nowa, skalowalna koncepcja rozdzielnic fotowoltaicznych umożliwiająca bezpieczną i sprawną instalację systemów PV. W ramach technologii PV Next, Weidmüller oferuje nową elastyczną koncepcję rozdzielnic fotowoltaicznych, które zapewniają różnym częściom systemu, takim jak inwertery centralne, inwertery ciągów, moduły PV i jednostki monitorujące, optymalną ochronę przeciwprzepięciową. Opierając się na znormalizowanej konstrukcji płytki drukowanej, rozdzielnica PV Next umożliwia szybką integrację dodatkowych funkcji, co czyni ją kluczowym komponentem do bezpiecznego i prostego podłączania poszczególnych ciągów. W oparciu o tę jasną zasadę dotyczącą zestawu konstrukcyjnego nie ma już potrzeby specjalnego dostosowania, a projekty zajmują zdecydowanie mniej czasu. PV Next obejmuje już rozwiązania dla około 75% aktualnych standardowych wymagań.

Systemy fotowoltaiczne budynków i nieruchomości stanowią część codziennego krajobrazu i są nieodzowną częścią rewolucji energetycznej. Rozwój rynku, szczególnie w Chinach, Japonii i USA, jest bardzo szybki, co pomaga fotowoltaice stać się światowym motorem technologicznym. W 2000 r. instalacje fotowoltaiczne na świecie wytworzyły jeden gigawat mocy, a w tej chwili już widać na horyzoncie kolejny poziom jednego terawata.

W związku z tym wydajność ekonomiczna i bezpieczeństwo w trakcie instalacji i eksploatacji stanowią główne wymagania operatorów i dostawców urządzeń. Weidmüller opracowuje coraz skuteczniejsze metody instalacji systemów dachowych i terenowych, aby odpowiedzieć na tę tendencję również w sferze technicznej. PV Next to najnowsza generacja znormalizowanych, wysoce skalowalnych rozdzielnic fotowoltaicznych DC do prywatnych i komercyjnych zastosowań fotowoltaicznych.

Technologia PV Next

Rozdzielnice fotowoltaiczne wymagane są do zapewnienia różnym częściom systemu, takim jak inwertery centralne, inwertery ciągów, moduły PV i jednostki monitorujące, optymalnej ochrony przeciwprzepięciowej. Jednocześnie rozdzielnice fotowoltaiczne monitorują również wartości takie, jak prąd, napięcie systemu, temperatura wnętrza i przepięcia, czy też status przełączników. W ramach technologii PV Next Weidmüller oferuje pierwszą na świecie koncepcję kompaktowej rozdzielnicy fotowoltaicznej opartej na znormalizowanej konstrukcji płytki drukowanej. Korzyści płynące z tego innowacyjnego rozwiązania obejmują prostotę, bezpieczeństwo i niezawodność, a w rezultacie także oszczędność czasu.

Optymalne miejsce pracy ogniwa słonecznego zależy od czynników takich, jak natężenie promieniowania i temperatura na panelu, przy czym kluczową rolę odgrywa również typ ogniw słonecznych. Przy zastosowaniu metody MPPT (śledzenie punktu mocy maksymalnej) obciążenie elektryczne pojedynczego ogniwa słonecznego, modułu słonecznego lub ciągu jest tak dostosowane, aby możliwe było uzyskanie maksymalnej mocy z ogniw. PV Next wyróżnia się dzięki wyjątkowemu projektowi opartemu na układzie płytki drukowanej. Umożliwia to szybką i łatwą integrację dodatkowych funkcji, takich jak integracja przełącznika lub drugiego systemu MPPT, który po prostu podłącza się do pierwszej płytki drukowanej. Znormalizowana koncepcja układu płytki drukowanej PV Next stanowi podstawę szybkiego, bezpiecznego i prostego podłączania ciągów.

Ochrona przed przepięciami zgodna z normami

Ograniczniki przpięć VARITECTOR serii VPU PV I (typ I), VPU PV II (typ II) i VPU PV III (typ III), które instalowane są w PV Next, pomagają chronić systemy fotowoltaiczne i ich komponenty przed sprzężeniem zakłóceń, które może wystąpić wskutek wyładowań atmosferycznych i przejściowych skoków napięcia, nawet znacznie poniżej wartości granicznych określonych w koordynacji izolacji zgodnie z normą EN 60664-3 / DIN VDE 0110-3. Chroni to infrastrukturę i systemy inwerterów przed skokami napięcia i zwiększa dostępność systemu. Ograniczniki badane są zgodnie z normą produktu IEC 50539-11 / DIN EN 50539-11.

Rozwiązanie PV Next jest oferowane w dwóch różnych typach i pięciu różnych wariantach: rozdzielnice fotowoltaiczne z bezpiecznikiem dla 1-2 MPPT lub rozdzielnice fotowoltaiczne bez bezpieczników dla 1-3 MPPT. Użytkownicy mogą również wybrać spośród pięciu różnych wielkości obudowy w zależności od danego zastosowania: gotową rozdzielnicę fotowoltaiczną ze złączami wtykowymi WM4C jako proste rozwiązanie plug-and-play lub rozdzielnice fotowoltaiczne z dławnicami kablowymi do samodzielnego okablowania z technologią podłączania przewodów typu PUSH IN.

Instalacja jest szczególnie prosta i wygodna dzięki zintegrowanemu systemowi złącz PUSH IN, ponieważ nie są wymagane żadne specjalne narzędzia. Zmniejsza to pracochłonność, pozwala uniknąć błędów przy podłączaniu i znacznie skraca czasu montażu. Nawet w trudnych warunkach środowiskowych wszystkie połączenia pozostają bezpieczne i trwale nie wymagają konserwacji. Weliminowane jest ryzyko dokręcenia złącza śrubowego z nieprawidłowym momentem obrotowym. Jednym z głównych zagrożeń (głównych przyczyn) pożaru są nieprofesjonalnie wykonane podłączenia.

Ta prosta koncepcja gotowych zestawów pokrywa szeroki zakres aktualnych wymagań stawianych rozdzielnicom fotowoltaicznym. Istnieje czterdzieści wariantów, które są proste w obsłudze i łatwo się skalują oraz oferują zupełnie nowy poziom elastyczności. Aby rozszerzyć system, każdą rozdzielnicę fotowoltaiczną można po prostu wybrać ze standardowej oferty i do niego dołączyć. Nie ma już potrzeby specjalnego dostosowania, a projekty zajmują zdecydowanie mniej czasu. PV Next obejmuje już rozwiązania dla około 75% aktualnych standardowych wymagań.

Badane zgodnie z IEC 61439 -1/2

Rozdzielnica fotowoltaiczna PV Next jest badana zgodnie z IEC 61439 -1/2. Oznacza to, że wymagany jest pozytywny wynik następujących badań: badanie wysokonapięciowe, udarność całej konstrukcji i badanie rezystancji styków przed i po teście drgań w celu zidentyfikowania słabych punktów. Test drgań i wstrząsów symuluje transport i niewłaściwą obsługę. Wyniki próby samonagrzewania stanowią ważny czynniki przy wyborze bezpieczników, ponieważ pomagają w określeniu maksymalnych dopuszczalnych strat mocy. Badanie IP65 dotyczące zapylenia i wilgoci gwarantuje optymalną obsługę na zewnątrz.

Wszystkie badania standardowe przeprowadzane są w niezależnym akredytowanym laboratorium Weidmüller. Przedsiębiorstwo Weidmüller, jako członek CTDP, jest regularnie poddawane audytowi pod względem metod testowania, zarządzania jakością i dokumentacji.

Podsumowanie

Duże systemy fotowoltaiczne wiążą się obecnie z wysokimi kosztami i ryzykiem dla właścicieli i operatorów. Ich celem musi być długoterminowe bezpieczeństwo inwestycyji. Dlatego też ogólne koszty obsługi są kluczowym czynnikiem sukcesu. Systemy fotowoltaiczne muszą być obsługiwane w sposób wydajny i oszczędny przy zerowych przestojach. Rozwój w dziedzinie decentralizacji, Internetu rzeczy i analizy danych będzie odgrywał coraz ważniejszą rolę w przyszłości. Klienci Weidmüller korzystają z wieloletniego doświadczenia firmy, sięgającego 11 lat wstecz, jak również z kompleksowej wiedzy fachowej, zakresu usług i globalnej obecności. Podkreśla to ponad 162 000 zainstalowanych rozdzielnic fotowoltaicznych Weidmüller oraz około 70 mln połączonych paneli o mocy 14,2 GW.

Pliki do pobrania