Weidmüller: nowy ogranicznik przepięć łączy funkcje wydajnego ochronnika z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT – funkcja monitorowania statusu w czasie rzeczywistym

Weidmüller: nowy ogranicznik przepięć łączy funkcje wydajnego ochronnika z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT – funkcja monitorowania statusu w czasie rzeczywistym
Nowy ogranicznik przepięć VPU AC IoT łączy funkcje wydajnego ochronnika z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT.

Weidmüller: nowy ogranicznik przepięć łączy funkcje wydajnego ochronnika z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT – funkcja monitorowania statusu w czasie rzeczywistym

Technologie cyfrowe nabierają coraz większego znaczenia dla sukcesu przedsiębiorstw. Oprócz strategii digitalizacji, technologie te obejmują również ocenę danych, ponieważ usługi oparte na danych mają kluczowe znaczenie dla określenia sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa w przyszłości. Strategię tę wspiera również nowy ogranicznik przepięć VPU AC IoT, który łączy funkcje wydajnego ochronnika przeciwprzepięciowego z funkcjami inteligentnego urządzenia IoT. Jednocześnie nowe ograniczniki przepięć VARITECTOR PU AC IoT zapewniają również najwyższy stopień ochrony dla przemysłowych sieci energetycznych. Jedno jest jasne: ochrona przeciwprzepięciowa wciąż nabiera znaczenia, ponieważ coraz większa digitalizacja oznacza, że infrastruktura inteligentnych urządzeń i systemów staje się coraz bardziej wrażliwa na zakłócenia.

Rozwiązania firmy Weidmüller pomagają określić indywidualny potencjał przedsiębiorstwa w zakresie aplikacji przemysłowego IoT, opracowywać rozwiązania oparte na potrzebach i skutecznie integrować je z istniejącymi strukturami, tak jak w przypadku projektu dotyczącego ochrony przeciwprzepięciowej zgodnej z siecią. Wraz z portfolio produktów u-mation, złączkami IoT i innym produktami zgodnym z IoT, firma Weidmüller ustanowiła już solidną podstawę swojej oferty IIoT. Weidmüller rozszerza teraz swój zakres o serię rozwiązań ochrony odgromowej i przepięciowej VARITECTOR PU AC IoT.

Nowe ograniczniki przepięć VARITECTOR PU AC IoT zostały specjalnie opracowane przez firmę Weidmüller dla stabilnych sieci 230/400 V i zapewniają najwyższy stopień ochrony dla przemysłowych sieci energetycznych. Ochrona przeciwprzepięciowa maszyn produkcyjnych i zakładów wytwarzających energię, w tym powiązanych drogich technologii, podlega rygorystycznym wymogom. Zostało to również podkreślone w normie IEC/EN 61643-11. Rozwiązanie VARITECTOR PU AC IoT nie tylko zapewnia profesjonalną ochronę instalacji, ale jest również szczególnie przydatne do wykorzystania w infrastrukturze budynków. Jedną z unikatowych funkcji jest monitorowanie statusu ogranicznika przepięć w czasie rzeczywistym. Funkcja ta jest przydatna w przypadku odchyleń od normy, które są automatycznie pokazywane użytkownikowi. VARITECTOR PU AC IoT rejestruje impulsy przepięciowe i monitoruje status połączenia przewodu ochronnego lub historię przepięć chwilowych (TOV). Umożliwia to wyciąganie wniosków co do okresu użytkowania ogranicznika przepięć oraz bardziej efektywnego planowania prac serwisowych, np. w celu wymiany ogranicznika przepięć w odpowiednim czasie, gdy zajdzie taka potrzeba. W takim przypadku użytkownik otrzyma dane eksploatacyjne do przejrzenia lub wyświetlony zostanie komunikat informujący, że okres eksploatacji ogranicznika przepięć dobiega końca i musi on zostać wymieniony przy następnej konserwacji.

Szczególnie ważna jest możliwość monitorowania statusu pracy ogranicznika przepięć VARITECTOR podczas użytkowania. Funkcja IoT może wytrzymać prąd piorunowy, co oznacza, że dane monitorowania w czasie rzeczywistym są ponownie dostępne nawet po wystąpieniu napięcia udarowego. Oprócz tego, że jest przeznaczony do aplikacji w infrastrukturze budowlanej, ma również szeroki wachlarz możliwych aplikacji, takich jak instalacje energetyki wiatrowej.

Projektując swoje rozwiązanie, programiści przywiązują szczególną wagę do szybkiej i łatwej integracji i komunikacji w chmurze. Jedną z możliwości włączenia do sieci, jest szybkie bezpośrednie połączenie z przenośnymi urządzeniami końcowymi, za pomocą transmisji typu point-to-point. Inne metody przesyłu danych obejmują transmisję za pośrednictwem lokalnych interfejsów sieciowych, takich jak routery, switche i moduły komunikacyjne IoT.

Intuicyjną integrację z przemysłowym IoT można również przeprowadzić za pośrednictwem serwera sieci web. Korzystanie z protokołu MQTT zapewnia użytkownikom dostęp do danych w postaci znormalizowanych protokołów, które można łatwo zintegrować z istniejącymi systemami inżynierskimi użytkownika. Protokół MQTT zarządza i administruje wszelkimi ruchami danych za pośrednictwem MQTT Broker z bezpośrednim odbieraniem i dystrybucją komunikatów. Ale aplikacje IoT nie wymagają jedynie standardowego dostarczanie danych w chmurze. Proste i niedrogie monitorowanie danych za pośrednictwem usług w chmurze jest kolejnym kluczowym czynnikiem decydującym o łatwym wykorzystaniu w aplikacjach przemysłowego IoT.

Niezależnie od tego, czy dane są wykorzystywane bezpośrednio na miejscu czy przesyłane do chmury, monitorowanie statusu w czasie rzeczywistym wszystkich ważnych parametrów przez sieć WiFi, gwarantuje wysoki poziom dostępności systemu.

Do pobrania