Bezpieczne odległości od części przewodzących

Ochrona przed elektrycznymi napięciami roboczymi

Bezpieczne odległości od części przewodzących
null
Bezpieczna odległość cześci przewodzących

W celu ochrony osób lub systemu przed skutkami napięć roboczych, zwłaszcza w przypadku awarii urządzeń, wymagany jest odpowiedni pomiar bezpiecznej odległości od części przewodzących.

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla każdego certyfikatu (IEC, UL, CSA) kluczowe jest zachowanie bezpiecznej odległości od części przewodzących. Poniżej znajdują się dalsze informacje na temat określania bezpiecznej odległości cześci przewodzących.

Powietrzny odstęp izolacyjny – najkrótsza odległość w powietrzu między dwoma przewodnikami

  • Określanie zgodne z IEC: Identification of the overvoltage category
  • Definicja stopnia zanieczyszczenia
  • Określanie napięcia udarowego zgodnie z tabelą 1 w poniższej broszurze
  • Określanie minimalnego odstępu po izolacji zgodnie z tabelą 2 w poniższej broszurze

Odstęp po izolacji – najkrótsza odległość między dwoma przewodnikami wzdłuż powierzchni materiału izolacyjnego

Określanie zgodnie z IEC:

  • Identification of the overvoltage category
  • Definicja stopnia zanieczyszczenia
  • Określanie napięcia udarowego w zależności od prądu zgodnie z tabelą 3 w poniższej broszurze
  • Określanie odstęp po izolacji w zależności od stopnia zanieczyszczenia zgodnie z tabelą 4 w poniższej broszurze

Znamionowe napięcie impulsowe, mające zasadnicze znaczenie wobec wymiarowania powietrznego odstępu izolacji, wynika z charakterystyki przepięcia i samego przewodnika - napięcie uziomowe uzależnione jest od napięcia sieciowegoo (z uwzględnieniem wszystkich

Minimalna bezpieczna odległość cześci przewodzących (na wysokości montażu do 2000 m n.p.m.) określana jest na podstawie znamionowego napięcia udarowego i stopnia zanieczyszczenia.

Szczegółowy przegląd oobliczeń bezpiecznej odległości cześci przewodzących jest dostępny do pobrania.

Do pobrania

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane