Akademia Weidmüller

Sieciowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów

Akademia Weidmüller

Sieciowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów

Od 2003 r. grupa Weidmüller łączy wszystkie działania związane z kształceniem w Akademii Weidmüller. W naszych dwóch lokalizacjach w Niemczech i Azji, kładziemy nacisk na szkolenie nowych pracowników, rozszerzanie kwalifikacji oraz inicjatywy na rzecz rozwoju wiedzy w firmie, poprzez wykwalifikowaną wymianę informacji z organizacjami zewnętrznymi, uniwersytetami i innymi partnerami w naszych sieciach.

Akademia Weidmüller jest również zaangażowana w promowanie różnych inicjatyw edukacyjnych w duchu odpowiedzialności społecznej. Nacisk kładziemy na wzmocnienie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz działań, które u młodzieży wzbudzają zainteresowanie i entuzjazm dla kreatywności, innowacji i technologii. W 2019 r. Akademia Weidmüller wsparła prawie 12 000 uczestników, którzy zdobyli kwalifikacje, a także 136 stażystów i studentów, którzy równolegle pracują.

Stosowanie cyfrowych technologii i procesów oraz ich wpływ na świat pracy, a w szczególności na kształcenie, są przedmiotem naszej priorytetowej inicjatywy „Edukacja 4.0 – nasza droga do eAkademii”.

Sieciowanie wiedzy i poszerzanie horyzontów

Weidmüller daje młodym ludziom wgląd w świat pracy, gdy nadal są w szkole, pomagając im w wyborze przyszłej kariery i ścieżek nauki. Po ukończeniu szkoły dostępne są różne możliwości szkolenia i nauki. Pod patronatem Akademii Weidmüller prowadzimy szkolenia w ponad dziesięciu zawodach technicznych i handlowych, a także oferujemy studia na różnych uniwersytetach połączone równolegle z pracą. W ten sposób dajemy młodym ludziom szansę na rozpoczęcie kariery zawodowej, zapewniając jednocześnie, że w firmie zatrudniani są wyjątkowo wykwalifikowani pracownicy. Młodym ludziom oferujemy również różne możliwości zdobycia praktycznego doświadczenia, czy to w formie staży, zajęć dla studentów pracujących czy prac akademickich. Wspieramy studentów wykonujących pierwsze kroki w praktycznym świecie pracy, zapewniając jednocześnie dostęp do najnowszej wiedzy naukowej oraz nowych i zaangażowanych młodych talentów.

Centrum szkoleniowe

Centrum szkoleniowe jest miejscem, w którym Akademia Weidmüller opracowuje i wdraża możliwości kształcenia oparte na potrzebach, uwzględniając indywidualne i metodologiczne wymagania dotyczące elastycznego uczenia się. Centralny system zarządzania uczeniem się (Learning Management System) umożliwia pracownikom samodzielne organizowanie szkoleń i śledzenie swoich postępów. System oferuje również szeroki wachlarz możliwości zdalnego uczenia się, dając uczestnikom swobodę decydowania, kiedy i gdzie chcą się uczyć.

Jako dostawca rozwiązań i niezawodny partner, za pośrednictwem Akademii Weidmüller oferujemy również naszym klientom coraz więcej możliwości zdobywania wiedzy o aplikacjach i produktach.

Sieci

Akademia Weidmüller reprezentuje firmę poprzez aktywne uczestnictwo w innowacyjnych inicjatywach i różnych sieciach w kontekście technologii i edukacji. Zapewniamy przekazywanie wiedzy między akademickimi organizacjami badawczymi a przedsiębiorstwami rozwijającymi technologię poprzez stały kontakt z lokalnymi i międzynarodowymi uniwersytetami i instytucjami. Akademia Weidmüller jest aktywnym partnerem i punktem łączącym sieci technologiczne i edukacyjne, takie jak OWL Maschinenbau, OWl i Bildung 4.OWL. Akademia Weidmüller inicjuje wspólne projekty naukowe i w nich uczestniczy oraz jest członkiem różnych komitetów, takich jak Stowarzyszenie Badań nad Automatyką w ZVEI (Niemieckie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Elektrycznych i Elektronicznych), Lippe Bildung e.G. lub Komitet ds. Edukacji w DIHK (Niemiecki Związek Izb Przemysłowych i Handlowych).

Kwalifikacje

Rozwój personelu w Akademii Weidmüller opiera się na osobistej odpowiedzialności naszych pracowników i promuje kulturę uczenia się, polegającą na ciągłym rozwoju indywidualnym. Możliwości kształcenia dostosowane są do wszystkich potrzeb w oparciu o oceny potrzeb wspierane przez najnowsze sprawdzone metody diagnozowania, oceny i oceny przekazywania wiedzy.