Przewodniki doboru produktów i Weidmuller Configurator

Pomocne narzędzia doboru i konfiguracji produktów

Przewodniki doboru produktów i Weidmuller Configurator

Przewodniki doboru

Oprogramowanie Weidmüller Configurator

Weidmüller Configurator (WMC) jest narzędziem wspierającym projektowanie z użyciem produktów Weidmüller, ze szczególnym uwzględnieniem bloków zacisków. Oprogramowanie inteligentnie prowadzić użytkownika przez cały proces doboru komponentów, weryfikuje funkcjonalność, logikę oraz integralność tworzonego systemu. Dzięki dwukierunkowemu interfejsowi mamy możliwość przesłania danych projektowych z programów CAE ( np. EPLAN lub Zuken) do WMC w celu edycji, a następnie eksportowanie ich z powrotem do projektu pierwotnego.