Imprint

Weidmüller Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 58,
00-876 Warszawa

T: +48 22 510 09 40
F: +48 22 510 09 41

Mail: biuro@weidmueller.com

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział KRS; Nr KRS: 0000040247

REGON: 011564398; NIP: 527-10-06-052

Wysokość kapit. zakładowego: 500 tys. PLN

BNP Paribas Bank Polska S.A. Nr: 56 1750 0009 0000 0000 0090 0605