Rozwiązania przemysłowego IoT

Wykorzystaj dane, aby wygenerować wartość dodaną dla działań i usług – nasze inteligentne rozwiązania w zakresie technologii przemysłowego IoT zapewniają odpowiedzi, których szukasz

Rozwiązania przemysłowego IoT

Digitalizacja nie jest celem samym w sobie

Digitalizacja nie jest celem samym w sobie

Pozyskiwanie, zrozumienie i wykorzystywanie danych dzięki rozwiązaniom przemysłowego IoT

Wiele przedsiębiorstw ma już podstawową wiedzę o aplikacjach przemysłowego IoT, jednak często brakuje im know-how do niezależnego wdrażania tych aplikacji. Dlatego dane początkowo pozyskuje i przechowuje się, ale często nie wykorzystuje się ich do określonych celów. Jednakże konkretną, wymierną wartość z zebranych danych, uzyskuje się przede wszystkim poprzez ich logiczne powiązanie i ewaluację. Możliwości, jakie daje technologia przemysłowego IoT, można wykorzystać na wiele różnych i zindywidualizowanych sposobów.

Przegląd korzyści dla klienta

Rozwiązania end-to-end

Rozwiązania end-to-end

Od pozyskiwania danych, po ich wstępne przetwarzanie, komunikację i analizę – oferujemy szeroki zakres produktów od czujnika po chmurę

Rozwiązania skrojone na miarę

Rozwiązania skrojone na miarę

Opracowujemy rozwiązania skrojone na miarę, które są idealnie dostosowane do wymagań klienta.

Podejście typu greenfield lub brownfield

Podejście typu greenfield lub brownfield

Klient może zbudować całkowicie nową, zdigitalizowaną maszynę (instalację) lub zmodernizować cyfrowo aktualną maszynę (instalację) za pomocą kompleksowej oferty przemysłowego IoT.

Wkrocz w przemysłowy IoT i nie tylko

Wkrocz w przemysłowy IoT i nie tylko

Wkrocz w przemysłowy IoT i nie tylko

Digitalizacja nie jest celem samym w sobie. Big data, chmura, sztuczna inteligencja – to modne słowa, które są często używane w tym kontekście. Ale liczy się tylko to, co digitalizacja robi dla klienta. Dr Björn Six udziela odpowiedzi

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób usługi oparte na danych, wykorzystują dane do tworzenia wartości dodanej

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób usługi oparte na danych, wykorzystują dane do tworzenia wartości dodanej

Dowiedz się więcej o tym, w jaki sposób usługi oparte na danych, wykorzystują dane do tworzenia wartości dodanej

Weidmüller pomaga przedsiębiorstwom przemysłowym odkryć indywidualny potencjał przemysłowych aplikacji IoT, opracowywać rozwiązania oparte na potrzebach i skutecznie integrować je z istniejącymi konstrukcjami. Na przykład w celu niezależnego od lokalizacji oddania maszyn do eksploatacji, poprawy całkowitej efektywności wyposażenia (OEE) lub tworzenia zautomatyzowanych sprawozdań na temat zużycia energii.

W jaki sposób planujesz korzystać z technologii przemysłowego IoT

W jaki sposób planujesz korzystać z technologii przemysłowego IoT

Opisujemy możliwe aplikacje

Zasadniczo istnieje rozróżnienie między projektami greenfield i brownfield. W projektach greenfield buduje się całkowicie zdigitalizowaną maszynę/instalację. W przypadku projektów brownfield instalacja/flota maszyn nie jest jeszcze kompatybilna z przemysłowym IoT. Projekty brownfield mają obecnie zastosowanie do większości zainstalowanych urządzeń bazowych. Dlatego cyfrowa modernizacja maszyn i instalacji ma obecnie zasadnicze znaczenie. Nie ingeruje się w zainstalowaną technologię automatyzacji, natomiast tworzy się struktury równoległe. Poniższy przegląd przedstawia szereg przypadków użycia, które można wdrożyć w środowisku typu brownfield lub greenfield.

Podstawa dla usług z dodaną wartością cyfrową

Niezawodne pozyskiwanie danych

Niezawodne pozyskiwanie danych

Niezawodne pozyskiwanie danych

Dostęp do cennych danych i informacji w aplikacjach greenfield i brownfield

 • Cyfrowe pozyskiwanie danych za pośrednictwem interfejsów do wielu sterowników i maszyn
 • Pozyskiwanie danych z czujników za pomocą systemu u-remote we/wy (IP20 i IP67)
 • Dostarczanie danych dotyczących energii i informacji o procesie za pośrednictwem urządzeń Energy Meter lub zasilaczy PROtop
 • Pozyskiwanie i replikacja sygnałów analogowych przy użyciu przetworników sygnałów analogowych

Wstępne przetwarzanie danych lokalnie za pomocą technologii IoT Edge

Wstępne przetwarzanie danych lokalnie za pomocą technologii IoT Edge

Wstępne przetwarzanie danych lokalnie za pomocą technologii IoT Edge

Zmniejszenie przepływów danych i kosztów przy jednoczesnym natychmiastowym generowaniu wstępnych informacji

 • Jednolita inżynieria oparta na przeglądarce internetowej do wstępnego przetwarzania i wizualizacji
 • Pozyskiwanie i wstępne przetwarzanie danych z wykorzystaniem u-control web z funkcją IoT (opcjonalne przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym)
 • Bramka IoT dla rozwiązań przemysłowego IoT z interfejsami mobilnymi
 • Wysoka wydajność wbudowana w kompaktowe komputery IPC z procesorami Intel® Core™ i3, i5 oraz i7

Przesyłanie i analiza danych w celu tworzenia wartości dodanej

Niezawodny przesył danych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej

Niezawodny przesył danych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej

Niezawodny przesył danych za pośrednictwem infrastruktury sieciowej

Dostarczanie do systemów informatycznych cennych informacji z instalacji

 • Komunikacja między sieciami przy najwyższym poziomie zabezpieczeń z routerami bezpieczeństwa
 • Skuteczne tworzenie sieci dla wielu użytkowników sieci za pomocą switchy zarządzalnych i niezarządzalnych
 • Ustanowienie połączeń sieci bezprzewodowej dla przenośnych urządzeń końcowych za pośrednictwem przemysłowej sieci WLAN

Tworzenie wartości dodanej za pomocą analizy danych

Tworzenie wartości dodanej za pomocą analizy danych

Tworzenie wartości dodanej za pomocą analizy danych

Konkretna wartość dodana dla przypadków użycia klientów, uzyskana dzięki usługom cyfrowym opartym na danych

 • Indywidualne, niezależne od platformy usługi dla konkretnych aplikacji klienta, z platformami w chmurze
 • Konsolidacja i analiza wykorzystania zasobów i energii dzięki optymalnemu zarządzaniu zasobami
 • Generowanie maksymalnej wartości dodanej z danych w oparciu o sztuczną inteligencji, dzięki analityce przemysłowej
 • Szybki, ogólnoświatowy serwis bez potrzeby posiadania wiedzy informatycznej dzięki usłudze zdalnego dostępu u-link

Wirtualny świat targów

Wirtualny świat targów

Wirtualny świat targów

Odkryj nasze innowacje w wirtualnym świecie targów. Zanurz się w cyfrowy świat targów Weidmüller i dowiedz się więcej o tematach, takich jak Smart Factory, rozwiązania dla stanowisk warsztatowych, niezawodne złącza i interfejsy end-to-end, infrastruktura do ładowania dla sektora elektromobilności i inne ekscytujące innowacje produktowe.

Do pobrania