Automatyzacja i oprogramowanie

u-mation. Więcej niż automatyzacja. Rozwiązania cyfrowe.

Automatyzacja i oprogramowanie

Nowości

Sterowniki

Weidmüller IoT-Gateway-4G

Weidmüller IoT-Gateway-4G

Weidmüller IoT-Gateway-4G Innowacje produktowe

Aby móc wykorzystać zalety IIoT, należy również umożliwić niezawodną wymianę danych w zakładach, które nie dysponują wystarczającą infrastrukturą sieci lub na obszarach o trudnym dostępie. Bramki IoT umożliwiające przesyłanie danych przez sieć komórkową idealnie się do tego nadają.

u-control 2000 ze zintegrowanym interfejsem CAN

u-control 2000 ze zintegrowanym interfejsem CAN

u-control 2000 ze zintegrowanym interfejsem CAN

Wiele maszyn, zakładów i mniejszych aplikacji komunikuje się za pośrednictwem magistrali CAN. Głównymi przyczynami popularności tego systemu są jego powszechne stosowanie i niskie koszty w porównaniu z innymi systemami magistrali. ​

Weidmüller IoT-Gateway

Weidmüller IoT-Gateway

Weidmüller IoT-Gateway

Korzystając z technologii IoT, można uzyskać dogłębną wiedzę o procesach w celu wprowadzenia optymalizacji lub zaoferowania nowych usług. Bramka Weidmüller IoT obsługuje pobieranie i wstępne przetwarzanie danych z maszyn, a także ich przechowywanie i przekazywanie do systemów IT i chmurowych.

Systemy I/O

u-remote: dwukanałowe moduły analogowe I/O z funkcją diagnostyczną i bez niej

u-remote: dwukanałowe moduły analogowe I/O z funkcją diagnostyczną i bez niej

u-remote: dwukanałowe moduły analogowe I/O z funkcją diagnostyczną i bez niej Innowacje produktowe

W automatyzacji zakładów i maszyn oprócz sygnałów cyfrowych często potrzebne są również sygnały analogowe w celu optymalnego sterowania procesami. Mogą być pomocne, jeśli dostępne są dodatkowe dane diagnostyczne z czujników lub elementów wykonawczych.

Sprzęgacz magistrali u-remote UR20-FBC-CC-TSN

Sprzęgacz magistrali u-remote UR20-FBC-CC-TSN

Sprzęgacz magistrali u-remote UR20-FBC-CC-TSN Innowacje produktowe

Sprzęgacze magistrali u-remote to sprawdzone rozwiązanie do konfiguracji architektur magistrali zorientowanych na zapotrzebowanie i dostosowania ich do indywidualnych wymagań. Sprzęgacze wykrywają stan systemu za pomocą czujników, wysyłają dane do sterowników wyższego poziomu i przekazują sygnały wyjściowe do elementów wykonawczych.

Sprzęgacz magistrali EtherNet/IP z obsługą nadmiarowości

Sprzęgacz magistrali EtherNet/IP z obsługą nadmiarowości

Sprzęgacz magistrali EtherNet/IP z obsługą nadmiarowości Innowacje produktowe

Wysoka dostępność to podstawowy wymóg systemów automatyzacji. Jeżeli komponent sieci ulegnie awarii, wpływ tego na cały system musi być jak najmniejszy. Sprzęgacz magistrali EtherNet/IP z obsługą nadmiarowości znacznie zwiększają bezpieczeństwo w przypadku awarii.

Industrial Ethernet

Bezpieczny router do segmentacji sieci, tworzenia zapór i dostępu zdalnego

Bezpieczny router do segmentacji sieci, tworzenia zapór i dostępu zdalnego

Bezpieczny router do segmentacji sieci, tworzenia zapór i dostępu zdalnego Innowacje produktowe

Coraz większa liczba maszyn, urządzeń i systemów musi być połączona w sieć, aby można było czerpać korzyści z technologii Przemysł 4.0. Wymagane jest do tego proste podłączanie maszyn do sieci, bezpieczna komunikacja sieciowa, łączność z siecią komórkową i zaawansowany dostęp zdalny.

Router Mid-Spec

Router Mid-Spec

Router Mid-Spec

Projektowanie modułowych i bezpiecznych zakładów produkcyjnych z łatwym dostępem zdalnym
Bezpieczny router przemysłowy o zoptymalizowanej specyfikacji ze zintegrowanym dostępem zdalnym

Switche Line-Ethernet w podstacjach zgodne z normą IEC 61850-3

Switche Line-Ethernet w podstacjach zgodne z normą IEC 61850-3

Switche Line-Ethernet w podstacjach zgodne z normą IEC 61850-3 Innowacje produktowe

Zakłócenia elektromagnetyczne mają znacznie większy wpływ na podstacje i inne instalacje energetyczne. Norma IEC 61850-3 określa ograniczenia kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) urządzeń używanych w tych trudnych środowiskach.

Panele dotykowe

Seria u-view ECO

Seria u-view ECO

Seria u-view ECO

Optymalizacja wizualizacji w aplikacjach opartych na przeglądarce internetowej
u-view ECO – panele dotykowe do rozwiązań dla automatyki

Narzędzia inżynieryjne i wizualizacyjne

PROCON-WEB SCADA – rozwiązanie przystosowane do wymagań wizualizacji przyszłości

PROCON-WEB SCADA – rozwiązanie przystosowane do wymagań wizualizacji przyszłości

PROCON-WEB SCADA – rozwiązanie przystosowane do wymagań wizualizacji przyszłości Innowacje produktowe

Łatwo skalowalne i niezależne od platformy rozwiązania HMI i SCADA mogą być używane elastycznie i udostępniać odpowiednie dane maszyny wszędzie tam, gdzie to konieczne. Ułatwiają one przetwarzanie usterek, a także rejestrowanie danych i zarządzanie nimi w celu wspierania kontroli złożonych procesów.

Systemy wbudowane PROCON-WEB – oprogramowanie HMI niezależne od platformy

Systemy wbudowane PROCON-WEB – oprogramowanie HMI niezależne od platformy

Systemy wbudowane PROCON-WEB – oprogramowanie HMI niezależne od platformy Innowacje produktowe

We współczesnych aplikacjach IIoT i automatyzacji, dane maszyny muszą być dostępne dla wszystkich użytkowników lokalnie i w chmurze. W celu zapewnienia dostępności serwisów i intuicyjnej obsługi, należy gromadzić odpowiednie informacje i przygotować je wizualnie.

u-create studio annual – środowisko deweloperskie z licencją roczną

u-create studio annual – środowisko deweloperskie z licencją roczną

u-create studio annual – środowisko deweloperskie z licencją roczną Innowacje produktowe

W trakcie opracowywania projektu, wymagania i potrzeby związane z oprogramowaniem mogą szybko się zmieniać. Modele licencjonowania w oparciu o czas użytkowania zapewniają tutaj korzyści. W porównaniu z zakupem są znacznie bardziej elastyczne i ułatwiają planowanie kosztów oprogramowania.

u-create web z funkcją Docker

u-create web z funkcją Docker

u-create web z funkcją Docker


Skuteczne połączenie funkcji PLC i IoT
sterownik u-create web z narzędziem Node-RED – większa elastyczność przy niższym całkowitym koszcie użytkowania

Systemy pomiarowe i monitorujące

Cewki Rogowskiego ułatwiają modernizację

Cewki Rogowskiego ułatwiają modernizację

Cewki Rogowskiego ułatwiają modernizację Innowacje produktowe

Aby sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie ochrony środowiska, przedsiębiorstwa muszą zapewnić przejrzystość w zakresie zużycia energii przez maszyny i zakłady. Cewki Rogowskiego niezawodnie mierzą prąd AC oraz szybko i łatwo integrują się z istniejącym środowiskiem.

Zautomatyzowane Uczenie Maszynowe Innowacje produktowe

Zautomatyzowane Uczenie Maszynowe

Zautomatyzowane Uczenie Maszynowe Innowacje produktowe

Wykorzystaj możliwości samouczenia się maszyn bez uprzedniej wiedzy specjalistycznej w zakresie nauki o danych

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe (ML) łączą dane z zakładów i maszyn z wiedzą specjalistyczną w danej dziedzinie, aby stworzyć dodatkową wartość dopasowaną do indywidualnych wymagań. W ten sposób można zoptymalizować procesy operacyjne, ulepszyć produkty i opracować nowe modele biznesowe.

Zakres produktów

Automatyzacja i oprogramowanie

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane