Zasoby ludzkie

W Weidmüller zdajemy sobie sprawę z tego, że wydajność firmy jest w dużej mierze uzależniona od osób, które w niej pracują

Zasoby ludzkie

Co nas wyróżnia?

Wykwalifikowani pracownicy, którzy z pasją podejmują się codziennych wyzwań w swoich dziedzinach specjalizacji, mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sukcesu firmy. Nasz dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi zajmuje się kształtowaniem systemu pracy w Weidmüller, zapewniając tym samym przyszłą rentowność przedsiębiorstwa.

Pogodzenie wymogów przedsiębiorstwa z interesami pracowników jest naszym celem, ale także stanowi dla nas wyzwanie. W rezultacie planowanie kadr i rekrutacja personelu są równie istotne dla działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, co konsekwentne promowanie potencjału wszystkich pracowników. Obejmuje to programy dotyczące BHP, jak również systemu uczciwego, przejrzystego i konkurencyjnego wynagrodzenia.

Kultura

Kultura korporacyjna w Weidmüller charakteryzuje się przyjazną współpracą i docenianiem zachowań wśród wszystkich pracowników na wszystkich szczeblach. Cenimy różnorodność i znamy mocne strony różnych zespołów. W końcu cały obraz można zobaczyć dopiero wtedy, gdy przyglądniemy się mu z każdej strony. W Weidmüller nie ma miejsca na rasizm i dyskryminację, co podkreślamy również naszym zaangażowaniem w inicjatywę Karty Różnorodności.

Wszyscy nasi pracownicy mają dużą swobodę i możliwości podejmowania decyzji w swoich dziedzinach pracy, ale wolność oznacza również odpowiedzialność za własne działania. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu w perspektywie długoterminowej, nieustannie dążymy do rozwoju kultury, która sprosta rosnącym wyzwaniom zglobalizowanego, szybko zmieniającego się i coraz bardziej zdigitalizowanego świata.

Motywujące środowisko pracy

W celu wspierania kultury pracy oparterj na współpracy i samodzielności, w Weidmüller ogromne znaczenie przywiązuje się do motywującego środowiska pracy. Otwarte w 2019 r. Centrum Klienta i Technologii łączy nie tylko różne lokalizacje w firmie Detmold, ale tworzy również nowoczesne środowisko pracy dla ponad 600 pracowników. Nowoczesna technologia komunikacji, duża przejrzystość dzięki koncepcjom i uniwersalności zapewnianym przez otwarte pomieszczenia i przestawne ścianki działowe promują interdyscyplinarną wymianę pomysłów i zapewniają produktywne środowisko, w którym pomysły mogą stać się rzeczywistością.

Koncepcja ta jest coraz częściej wdrażana w innych budynkach i miejscach. Coraz częściej miejsca pracy w produkcji i logistyce zaczynają spełniać wymagania dotyczące pracy zespołowej i elastyczności, nie wspominając o najwyższych standardach BHP i zrównoważonego zarządzania. Monotonne i niekorzystne z punktu widzenia ergonomii czynności są w coraz większym stopniu automatyzowane, a współpraca między ludźmi i robotami stale się rozwija. W tym zakresie zyskujemy doświadczenie, które również działa na naszą korzyść, gdy doradzamy swoim klientom.

Digitalizacja i nowa praca

Atrakcyjne środowisko pracy jest jednak tylko jednym z aspektów nowego świata pracy w Weidmüller. Rosnąca dynamika procesów gospodarczych i rozwoju społecznego wymaga szybkiego tempa innowacji, jak również sprawnych działań zorientowanych na rynek i na klienta. W rezultacie również pracownicy stoją w obliczu nowych wymogów dotyczących elastyczności i zdolności adaptacji. Zadaniem działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi jest umożliwienie pracownikom nabywania nowych umiejętności w zakresie zarządzania oraz wspierania odpowiednich procesów. Zwinne metody pracy, możliwość pracy niezależnie od czasu i miejsca oraz ustrukturyzowany proces zapoznawczy to tylko niektóre elementy wykorzystywane przez Weidmüller w celu zapewnienia, że w kształtowaniu przyszłości mogą pomóc zarówno osoby z dłuższym stażem, jak i nowi pracownicy.

Edukacja

Zebraliśmy wszystkie tematy szkoleń w firmie i oferujemy zbiorczo w Akademii Weidmüller. W tym miejscu zajmujemy się szkoleniem naszych młodszych pracowników, wykorzystując szeroki wachlarz praktyk i kształcenia dualnego. Nasz cyfrowy system zarządzania uczeniem się jest centralnym elementem nieustannej edukacji naszych pracowników. System ten zawiera szeroki zakres kursów online i cyfrowych zasobów wiedzy, do których dostęp możliwy jest przez całą dobę, nawet na urządzeniach przenośnych. Usługi te uzupełniają liczne sesje szkoleniowe w salach lekcyjnych oraz szeroko zakrojone programy edukacyjne ukierunkowane na tematy lub grupy docelowe, takie jak specjalne programy dla menedżerów lub programy obejmujące takie tematy, jak opinie klientów lub zwinne zarządzanie projektem.

Akademia Weidmüller oferuje również szkolenia dotyczące produktów i aplikacji dla naszych klientów.