ResMa® – zarządzanie zasobami do optymalizacji procesów i zużycia energii

Korzyści

 • Obniżenie kosztów dzięki ciągłemu monitoringowi, analizie i ocenie danych energii
 • Możliwość zmniejszenia emisji CO² jako wkład w ochronę środowiska
 • Stworzenie transparentności poprzez identyfikację słabych punktów i przyczyn niestałej jakości procesu
 • Redukcja kosztów osobowych, dzięki ustandaryzowanej sprawozdawczości
 • Jednocześnie łatwa obsługa i wysoka funkcjonalność

Analiza regresji w ResMa® Innowacje produktowe

Zarządzanie zasilaniem zgodnie z normą ISO 50006

Do analizy regresji wykorzystuje się analizy korelacji, aby wykazać zależności w zarejestrowanych danych procesowych względem zmiennych czynników środowiskowych, takich jak temperatura zewnętrzna. Uzyskana w ten sposób transparentność umożliwia podejmowanie najlepszych decyzji inwestycyjnych w celu redukcji kosztów operacyjnych. Analizy regresji przeprowadzane są w oparciu o modele utworzone dla dowolnego okresu. Spełniają zatem wymogi normalizacji kluczowych danych zgodnie z normą ISO 50006.

Analiza regresji w ResMa®
Najważniejsze rozwiązania
 • Rozszerzenie do instalacji ResMa
 • Intuicyjne modelowanie regresji
 • Automatycznie generowanie wskaźnika KPI

Złącze danych maszyny Innowacje produktowe

Pobieranie danych z różnych systemów sterowania

Złącze danych maszyny umożliwia szeroki zakres przypadków zastosowania IIoT z orientacją na dane i usługi. Połączenie ze sterownikami, bazami danych i interfejsami innych rozwiązań programowych można wygodnie skonfigurować w przeglądarce. Poza szeroką ofertą sterowników do łączenia kontrolerów złącze danych maszyny opiera się na normach branżowych (np. InfluxDB lub MQTT) i umożliwia wykorzystywanie danych maszyny między innymi w rozwiązaniach ResMa i easyConnect firmy Weidmüller.

Złącze danych maszyny
Najważniejsze rozwiązania
 • Aplikacja niezależna od platformy
 • Intuicyjna inżynieria internetowa
 • Otwarte standardy i interfejsy