ResMa® – zarządzanie zasobami do optymalizacji procesów i zużycia energii

Korzyści

  • Obniżenie kosztów dzięki ciągłemu monitoringowi, analizie i ocenie danych energii
  • Możliwość zmniejszenia emisji CO² jako wkład w ochronę środowiska
  • Stworzenie transparentności poprzez identyfikację słabych punktów i przyczyn niestałej jakości procesu
  • Redukcja kosztów osobowych, dzięki ustandaryzowanej sprawozdawczości
  • Jednocześnie łatwa obsługa i wysoka funkcjonalność