Zgodność z regułami

Zgodność z regułami

Zgodność z regułami w Weidmüller

Zgodność z regułami w Weidmüller

Odpowiedzialne działania / zachowania społeczne zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi, są dla nas czymś oczywistym.

Dlatego zobowiązaliśmy się do przestrzegania Kodeksu Postępowania ZVEI-VDMA, który jest globalną wytyczną dla Grupy Weidmüller i określa zasady, jakimi kieruje się kierownictwo i pracownicy firmy w kontekście naszej działalności biznesowej/gospodarczej.

Obejmuje to w szczególności to, że nie tolerujemy żadnego rodzaju korupcji ani zachowań antykonkurencyjnych czy antymonopolowych. Kierujemy się normami społecznymi, ekologicznymi i etycznymi oraz utrzymujemy pełne szacunku i uczciwe relacje z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi, czego również od nich oczekujemy.

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. zgodności z regułami, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@weidmueller.com .

Jeśli masz pytania dotyczące certyfikatów RoHS lub REACH albo naszego ostatniego raportu o minerałach konfliktu, skontaktuj się bezpośrednio z Green Compliance.

Zaufana komunikacja

Zaufana komunikacja

Czy chcesz zgłosić skargę lub naruszenie prawa lub przepisów wewnętrznych? Oprócz Group Compliance jako osoby kontaktowej wewnątrz organizacji, możesz również skontaktować się poufnie (anonimowo, jeśli chcesz) z naszym zewnętrznym Rzecznikiem.

Odpowiedzialny ład korporacyjny

Odpowiedzialny ład korporacyjny

Weidmüller jako przedsiębiorstwo rodzinne respektuje i wspiera przestrzeganie uznawanych międzynarodowo praw człowieka.

Inne prośby

Jeśli masz pytania dotyczące certyfikatów RoHS lub REACH albo naszego ostatniego raportu o minerałach konfliktu, skontaktuj się bezpośrednio z Green Compliance.