Skrzynka pocztowa dotycząca zgodności

Skrzynka pocztowa dotycząca zgodności

Uwagi i pytania dotyczące przestrzegania obowiązującego prawa przez grupę Weidmüller.

Proszę pamiętać, że informacje podawane o sobie, a także o pracownikach, dostawcach, klientach i partnerach biznesowych grupy Weidmüller lub wszelkich aspektach związanych z Weidmüller, mogą skutkować decyzjami, które będą miały wpływ na pracowników grupy Weidmüller i osoby trzecie zaangażowane w dany incydent.

Dlatego prosimy o dostarczenie jedynie informacji, które są jak najbardziej precyzyjne. Skargi składane zgodnie z najlepszą wiedzą, nie narażą osoby składającej na żadne sankcje. Jeżeli jednak fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje zostaną podane świadomie, może to prowadzić do wszczęcia postępowania przeciwko osobie składającej skargę. Przesłane informacje będą traktowane jako poufne.

* Pola wymagane