Zgodność z regułami

Zgodność z regułami

Zgodność z regułami w Weidmüller

Odpowiedzialne działania / zachowania społeczne zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi, są dla nas czymś oczywistym.

Dlatego zobowiązaliśmy się do przestrzegania Kodeksu Postępowania ZVEI-VDMA, który jest globalną wytyczną dla Grupy Weidmüller i określa zasady, jakimi kieruje się kierownictwo i pracownicy firmy w kontekście naszej działalności biznesowej/gospodarczej.

Obejmuje to w szczególności to, że nie tolerujemy żadnego rodzaju korupcji ani zachowań antykonkurencyjnych czy antymonopolowych. Kierujemy się normami społecznymi, ekologicznymi i etycznymi oraz utrzymujemy pełne szacunku i uczciwe relacje z naszymi pracownikami i partnerami biznesowymi, czego również od nich oczekujemy.

W każdej chwili możesz skontaktować się bezpośrednio z naszym zespołem ds. zgodności z regułami, wysyłając wiadomość e-mail na adres compliance@weidmueller.com .

Jeśli masz pytania dotyczące certyfikatów RoHS lub REACH albo naszego ostatniego raportu o minerałach konfliktu, skontaktuj się bezpośrednio z Green Compliance.

Zaufana komunikacja

Czy chcesz zgłosić skargę lub naruszenie prawa lub przepisów wewnętrznych? Oprócz Group Compliance jako osoby kontaktowej wewnątrz organizacji, możesz również skontaktować się poufnie (anonimowo, jeśli chcesz) z naszym zewnętrznym Rzecznikiem.

Odpowiedzialny ład korporacyjny

Weidmüller jako przedsiębiorstwo rodzinne respektuje i wspiera przestrzeganie uznawanych międzynarodowo praw człowieka.

Inne prośby

Jeśli masz pytania dotyczące certyfikatów RoHS lub REACH albo naszego ostatniego raportu o minerałach konfliktu, skontaktuj się bezpośrednio z Green Compliance.