Zautomatyzowane Uczenie się Maszyn

Tworzenie własnych modeli ML bez umiejętności w zakresie nauki o danych

Zautomatyzowane Uczenie się Maszyn

Samodzielne uwolnienie mocy AI i ML

Samodzielne uwolnienie mocy AI i ML

Nasza wizja polega na tym, aby każdy specjalista ds. automatyzacji i serwisowania potrafił generować i korzystać z modeli samouczenia się maszyn. Zadanie, które wymaga zwykle specjalistycznego know-how analityka danych.

Nasze narzędzie Automated Machine Learning do samouczenia się maszyn umożliwia generowanie i korzystanie z modeli całkowicie samodzielnie. Na podstawie zebranych danych i wiedzy o aplikacji, będziesz mógł rozpoznać błędne zachowanie maszyn. Niezależne od platformy oprogramowanie pomaga w tym poprzez automatyczne generowanie modeli i prosty oraz intuicyjny interfejs użytkownika. Ty decydujesz, czy chcesz wdrożyć modele lokalnie, czy w chmurze.

Korzystaj z dodatkowego strumienia przychodów związanego ze sprzedażą sprzętu lub wyższą sprawnością produkcji i konserwacji dzięki automatyzacji monitorowania procesów.

Korzyści i instrukcje doboru

Zwiększona jakość modelu

Zwiększona jakość modelu

Wykorzystanie wiedzy z własnej specjalizacji do tworzenia zoptymalizowanych modeli ML

Maksymalna elastyczność i niezależność

Maksymalna elastyczność i niezależność

Umożliwienie ekspertom tworzenia i wdrażania rozwiązań ML bez udziału analityka danych lub jakichkolwiek dodatkowych szkoleń

Elastyczne rozwiązanie typu end-to-end

Elastyczne rozwiązanie typu end-to-end

Od generowania modeli, wdrożenia lokalnego lub w chmurze, aż po optymalizację modeli

Narzędzie Automated Machine Learning pomogło mi stworzyć własne modele analityczne w krótkim czasie, bez żadnej wiedzy w zakresie nauki o danych. Pozytywnie zaskoczyły mnie dobre wyniki, jakie przyniosło narzędzie w oparciu o moją wiedzę o aplikacji sprężarek. Proces tworzenia modeli i wybór modelu były intuicyjne i łatwe do zastosowania.

Dr rer. nat. Christian Heesing, BOGE

Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i zakładów

Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i zakładów

Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i zakładów

Dr Markus Köster opowiada o naszym oprogramowaniu Automated Machine Learning do samouczenia się maszyn, które umożliwia niezależne korzystanie z modeli opartych na algorytmach AI i ML, bez know-how analityka danych.

Byliśmy zafascynowani tym rozwiązaniem, ponieważ mamy wielu inżynierów procesowych, którzy są dobrze zaznajomieni z maszynami i którzy do pewnego stopnia potrafią interpretować te dane. Z pomocą Weidmüller możemy teraz przenieść tę wiedzę do algorytmu

Matthias Heinrich, menedżer ds. rozwiązań cyfrowych w GEA

Narzędzie Automated Machine Learning otwiera przed klientami złożony świat nauki o danych

Narzędzie Automated Machine Learning otwiera przed klientami złożony świat nauki o danych

Narzędzie Automated Machine Learning otwiera przed klientami złożony świat nauki o danych

Dowiedz się o tym, w jaki sposób nauka o danych wpływa na nasze narzędzie Automated Machine Learning od naszego analityka danych, dr. Daniela Kressa

Automated Machine Learning – moduły i funkcje

Konstruktor modeli

Konstruktor modeli

Konstruktor modeli

  • Tworzenie modeli wykrywania, klasyfikacji i prognozowania nieprawidłowości
  • Pozyskiwanie i wzbogacanie danych
  • Walidacja i eksport modeli ML

Środowisko wykonawcze

Środowisko wykonawcze

Środowisko wykonawcze

  • Skalowalne wdrożenie lokalnie i w chmurze
  • Parametryzacja modelu i konfiguracja działania
  • Wizualizacja danych czujników i wyników modeli

Każdy zestaw danych poprawia wydajność modelu

Każdy zestaw danych poprawia wydajność modelu

Narzędzie pomoże w łatwej optymalizacji i wzbogaceniu wdrożonych modeli dzięki użyciu dodatkowych zestawów danych, co pozwala na ciągłe zwiększanie wydajności modelu.

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane