Analityka Przemysłowa

Analiza, wyświetlenie, przewidywanie – za pomocą narzędzia do analityki przemysłowej

Analityka Przemysłowa

Inteligencja dla maszyn

Inteligencja dla maszyn

Oferta analityki przemysłowej firmy Weidmüller to aplikacje AI zorientowane na zastosowania, które pomagają w wykrywaniu i klasyfikowaniu nieprawidłowości, skutecznie skracając czas przestojów. Dzięki konserwacji predykcyjnej można planować okresy serwisowe w sposób ukierunkowany i zgodnie z zapotrzebowaniem. Co więcej można dokonać wiarygodnych prognoz dotyczących jakości produktów (jakość predykcyjna) na podstawie ciągłych zapisów czujnika, stanu i danych przetwarzania.

Klient decyduje, czy chce współpracować z doświadczonymi analitykami danych i wspólnie projektować rozwiązania, czy też chce korzystać z narzędzia Automated Machine Learning Tool w celu niezależnego wykorzystywania zalet sztucznej inteligencji.


Przegląd korzyści dla klienta

Lokalnie lub w chmurze

Lokalnie lub w chmurze

100% bezpieczeństwa danych. Dzięki międzyplatformowym rozwiązaniom analityki przemysłowej, możesz samodzielnie zdecydować, jak chce korzystać z danych. Nasze serwisy obsługują wszystkie standardowe rozwiązania w chmurze, takie jak Microsoft Azure, Amazon Web Services i IBM Cloud. Mogą być również używane „lokalnie” na serwerach wewnętrznych lub bezpośrednio w maszynie.

Silny partner z doświadczeniem przemysłowym

Silny partner z doświadczeniem przemysłowym

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie budowy maszyn znamy aplikacje klientów i wiemy, że podejmowane dziś decyzje będą miały wpływ na klientów przez wiele lat. Dlatego poświęciliśmy się zdaniu opracowania rozwiązań, które możemy stale ulepszać i rozwijać wspólnie z klientami.

Kompletne rozwiązania z jednego źródła

Kompletne rozwiązania z jednego źródła

Pomożemy zaprojektować optymalną infrastrukturę danych oraz wybrać idealne czujniki i komponenty. Nasze moduły analityczne są dostosowane do potrzeb klienta, aby dostosować moc obliczeniową i transmisję danych do istniejących środowisk informatycznych.

Platforma przemysłowego IoT dla usług opartych na danych

Czy stoisz przed wyzwaniem rozszerzenia swojej działalności w zakresie usług wysokomarżowych i rynku wtórnego w celu wzmocnienia, rozszerzenia lub obrony swojej pozycji konkurencyjnej przed nowymi graczami? Aby oferować takie usługi, ważnym wymogiem jest stworzenie sieci urządzeń i analiza danych.

Platforma przemysłowego IoT Weidmüller obsługuje tę technologię i zapewnia szybki i ukierunkowany dostęp do danych maszyny w oparciu o architekturę oprogramowania w chmurze.

Wyjątkowe zalety
 • Proste wdrożenie rozwiązań end-to-end
 • Dostosowane do potrzeb rozwiązanie optymalnego wdrażania procesów i usług biznesowych
 • Ochrona inwestycji dzięki maksymalnej przejrzystości – np. poprzez poziomy usług, które mogą być w każdej chwili uruchamiane
 • Optymalna podstawa dla nowych usług, w tym analityki przemysłowej

Samouczenie się maszyn: zostań profesjonalistą

Opracowanie rozwiązań analityki przemysłowej wymaga zwykle specjalistycznej wiedzy analityka danych. Nasze narzędzie Automated Machine Learning do samouczenia się maszyn umożliwia niezależne korzystanie z modeli opartych na algorytmach AI i ML, bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznej. Umożliwia generowanie modeli, które rozpoznają normalne i błędne zachowanie maszyn na podstawie danych klienta i know-how aplikacji. Niezależne od platformy oprogramowanie pomaga w tym poprzez automatyczne generowanie modeli i prosty interfejs użytkownika.

Wyjątkowe zalety
 • Na podstawie własnych danych i wiedzy specjalistycznej klienta
 • Bez konieczności prowadzenia zewnętrznych konsultacji lub zatrudniania analityka danych
 • Automatyczne generowanie modeli
 • Prostszy i szybszy proces opracowywania rozwiązań
 • Wizualizacja danych maszyny
 • Niezależne uczenie oprogramowania w celu wykrywania normalnego i nieprawidłowego działania maszyny
 • Niezależność od platform
 • Niezależna ciągła optymalizacja modeli
Dzięki kompetencjom technicznym i metodologicznym, dobrej współpracy i zaangażowaniu w potwierdzanie koncepcji, mogliśmy szybko i łatwo zidentyfikować potencjał wykorzystania istniejących danych. Już na podstawie pierwszych ocen udało nam się wprowadzić ulepszenia w naszym procesie.

Daniel Hanebrink, Inżynieria Przemysłowa, Miele & Cie. KG

Oprogramowanie Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i instalacji

Oprogramowanie Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i instalacji

Oprogramowanie Automated Machine Learning dla branży budowy maszyn i instalacji

Dowiedz się więcej o naszym oprogramowaniu Automated Machine Learning do samouczenia się maszyn, które umożliwia niezależne korzystanie z modeli opartych na algorytmach AI i ML, bez know-how analityka danych.