Zrównoważony rozwój

Firma rodzinna z odpowiedzialnością korporacyjną

Zrównoważony rozwój

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju firmy Weidmüller

Przyjęcie przez nas odpowiedzialności korporacyjnej za zrównoważony rozwój, znajduje odzwierciedlenie w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju, który jest corocznie aktualizowany. Raport Zrównoważonego Rozwoju jest dostępny online w języku niemieckim i angielskim.

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem informacji na temat zrównoważonego rozwoju w firmie Weidmüller oraz do śledzenia naszego zaangażowania. Jesteśmy otwarci na opinie i pytania dotyczące naszego dobrowolnego sprawozdania w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Broszura o zrównoważonym rozwoju

Istnieje wiele ścieżek prowadzących do zrównoważonej przyszłości. Wystarczy nimi podążyć. W naszej nowe broszurze na temat zrównoważonego rozwoju przedstawiamy zwięzły przegląd tego, co reprezentujemy, co robimy i w jaki sposób już teraz wnosimy istotny wkład. Broszura jest cyfrowa, interaktywna i będzie aktualizowana o nowe i istotne informacje w przyszłości.