Preambuła

Weidmüller Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie należąca do Grupy Weidmüller (zwana dalej „Weidmüller”, informacje na temat Grupy Weidmüller są dostępne tutaj ), z przyjemnością wita Państwa na swojej stronie internetowej.

Ochrona danych i bezpieczeństwo danych podczas korzystania z naszej strony internetowej są dla nas bardzo ważne. W związku z powyższym informujemy Państwa o danych, które gromadzimy podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej oraz o celu, w jakim są one wykorzystywane.

1. Administrator danych

Ponieważ zmiany legislacyjne lub zmiany w wewnętrznych procesach naszej firmy mogą spowodować konieczność zmiany niniejszego oświadczenia o prywatności, prosimy o regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem. Administratorem Państwa danych osobowych jest Weidmüller Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa (zwany dalej „Weidmüller”).

2. Ogólne informacje na temat przetwarzania danych

Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, a także realizacji świadczonych usług.

2.1. Dane osobowe

Dane osobowe są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio. Obejmują one na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, adres domowy, płeć, datę urodzenia, numer telefonu i wiek. Dane nieosobowe to informacje, takie jak liczba użytkowników witryny.

2.2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie definiuje się jako każdą operację lub szereg operacji, z wykorzystaniem lub bez użycia procesów zautomatyzowanych, które obejmują dane osobowe, w tym gromadzenie, wprowadzanie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub inną formę udostępnienia, dopasowania lub powiązania, ograniczenia, usunięcia lub zniszczenia.

Dane osobowe są gromadzone za pośrednictwem tej strony internetowej, jeśli użytkownik dobrowolnie je nam poda, np. podczas procesu rejestracji, wypełniając formularze, wysyłając wiadomości e-mail lub przesyłając dokumenty aplikacyjne. Wykorzystujemy te dane do określonych celów lub do celów wynikających z zapytania, takich jak podanie adresu pocztowego do wysyłki towarów. Dane są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie dozwolone przez prawo lub gdy użytkownik wyrazi na to zgodę w ramach rejestracji lub w ramach aktywnych stosunków handlowych. Mają Państwo prawo do korzystania z ogólnych informacji zawartych na stronie internetowej bez ujawniania swoich danych osobowych.

W szczególności dane osobowe są przetwarzane w następujący sposób:

2.2.1. Formularz kontaktowy

Jeśli zdecydujecie się Państwo skierować do nas zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, w którym poprosimy o podanie nazwiska, adresu e-mail, nazwy firmy oraz części adresu (miejscowość i kod pocztowy). Można również dobrowolnie podać imię, numer telefonu, numer klienta i dokładny adres. Można także wpisać indywidualną wiadomość do nas w polu wiadomości.

To od Państwa decyzji zależy, czy przekażecie nam te dane. Bez tych informacji nie będziemy jednak w stanie spełnić prośby o kontakt.

Podanie adresu e-mail pomaga nam sklasyfikować zapytanie i udzielić odpowiedzi. Państwa lokalizacja i kod pocztowy są używane do określenia lokalnego partnera kontaktowego. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Poprzednio opisane przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

2.2.2. Serwis oddzwaniania

Jeśli chcecie Państwo, abyśmy oddzwonili do Państwa w ramach naszego serwisu wsparcia, poprosimy o podanie nazwiska, nazwy firmy, kodu pocztowego, lokalizacji, numeru telefonu i adresu e-mail. Można również dobrowolnie podać imię, numer klienta i pełny adres. Można także wpisać indywidualną wiadomość do nas w polu wiadomości.

To od Państwa zależy, czy przekażecie nam te dane. Bez tych informacji nie będziemy jednak w stanie spełnić prośby o kontakt.

Podanie numeru telefonu pomaga nam sklasyfikować zapytanie i udzielić odpowiedzi. Państwa lokalizacja i kod pocztowy są używane do określenia lokalnego partnera kontaktowego. W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Poprzednio opisane przetwarzanie danych w celu nawiązania kontaktu odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO.

2.2.3. Rejestracja do newslettera

Potencjalnym klientom chcemy regularnie wysyłać pocztą elektroniczną materiały promocyjne dotyczące naszych produktów i usług. Aby zarejestrować się do naszego elektronicznego newslettera, oprócz Państwa zgody potrzebujemy co najmniej adresu e-mail, na który może być wysyłany newsletter. Wszelkie inne informacje, takie jak imię i nazwisko, są podawane dobrowolnie i są wykorzystywane do zwracania się do Państwa osobiście oraz do umożliwienia nam osobistego skonfigurowania treści newslettera i wyjaśnienia zapytań dotyczących Państwa adresu e-mail. To od Państwa zależy, czy przekażecie nam te dane. Jednak bez tych informacji możemy nie być w stanie przesłać Państwu naszego biuletynu.

Identyfikacja adresu e-mail odbywa się za pomocą procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po przetworzeniu danych otrzymacie Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Po kliknięciu odnośnika zawartego w wiadomości e-mail będziecie Państwo otrzymywać reklamowe e-maile. Zapisujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienie rozwiązania problemu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Państwa dane są zapisywane do czasu wycofania tej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili i bez podania przyczyn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

2.2.4. Proces rejestracji w sklepie internetowym

Nasza strona daje użytkownikom możliwość zarejestrowania się poprzez wprowadzenie danych osobowych. Dane są wprowadzane w formularzu ukazujący się na ekranie, a następnie przesyłane do nas i zapisywane. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane osobowe:

• Nazwisko
• Imię (opcjonalnie)
• Adres
• Adres e-mail
• Numer telefonu
• Nr VAT
• Numer klienta
• Nazwa firmy
• Dział (opcjonalnie)


Przetworzone dane są wykorzystywane w celu utworzenia konta użytkownika, które można dostosować do własnych potrzeb i z którego można korzystać w zakresie niektórych treści i usług dostępnych na naszej stronie internetowej, takich jak zamawianie, wyświetlanie informacji o dostępności produktów i cenach oraz śledzenie zamówień. W ramach tej procedury przetwarzamy Państwa adres e-mail, abyśmy mogli przesłać nowe dane dostępowe, jeśli zdarzy się Państwu je zapomnieć.


Przetwarzanie przekazanych danych osobowych ma na celu wdrożenie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2.5. Zapytania o produkt

Zapytania o produkt można składać na naszej stronie internetowej. Poniższe dane osobowe są gromadzone na potrzeby zapytań o produkty:


• Nazwisko
• Imię
• Adres
• Nazwa firmy
• Numer telefonu
• Adres e-mail
• Nazwa zamówienia (opcjonalnie)
• Pytania, wymagania, sugestie (opcjonalnie)

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych ma na celu wdrożenie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz może być wykorzystane do przedstawienia na tej podstawie oferty handlowej oraz prowadzenia działalności handlowej.

2.2.6. Prośba o katalog

Aby zamówić nasz katalog zawierający informacje o naszych produktach, oprócz zgody, należy również podać nam swoje imię i nazwisko, nazwę firmy oraz adres w celu wysyłki katalogu na wskazany adres. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne. To od Państwa zależy, czy przekażecie nam te dane. Bez tych informacji możemy jednak nie być w stanie przesłać naszego katalogu.

Przy zamówieniu katalogu adres zostanie użyty do jednorazowej wysyłki wybranego katalogu. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Państwa dane są zapisywane do czasu wycofania tej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili i bez podania przyczyn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych osobowych.

2.2.7. Dokumentacja techniczna

Aby zamówić dokumentację techniczną dotyczącą naszych produktów, należy podać imię i nazwisko, nazwę firmy, kraj zamieszkania oraz adres e-mail.

Identyfikacja adresu e-mail odbywa się za pomocą procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po przetworzeniu danych otrzymacie Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu odnośnika zawartego w wiadomości e-mail otrzymacie Państwo dokumentację. Zapisujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienie rozwiązania problemu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Państwa dane są zapisywane do czasu wycofania tej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili i bez podania przyczyn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Wszystkie wiadomości e-mail zawierają również odnośnik do rezygnacji z subskrypcji, który po potwierdzeniu służy do wycofania zgody.

2.2.8. Zamawianie próbek

Podane przez Państwa dane są wykorzystywane do zamawiania próbek bez odrębnej zgody, oraz przedstawienia na tej podstawie oferty handlowej oraz prowadzenia działalności handlowej. Państwa dane są przekazywane firmie spedycyjnej, której zlecamy realizację zamówienia, jeśli jest to wymagane do dostawy towarów.

Gromadzimy następujące dane:
Jeśli chcecie Państwo zamówić zestawy wzorcowe / próbki , prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, numer telefonu i adres e-mail. Można również podać tytuł zgłoszenia, a także komentarze, wymagania i sugestie.

Jeśli chcecie Państwo przetestować oprogramowanie poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, kraju zamieszkania, nazwy firmy i adresu e-mail.

Jeśli chcecie Państwo zamówić model CAD, poprosimy Państwa o podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy i adresu e-mail.

Jeżeli zamówiona próbka jest przesyłana drogą elektroniczną, identyfikacja adresu e-mail zostanie przeprowadzona w procedurze podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po przetworzeniu danych otrzymacie Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu odnośnika zawartego w wiadomości e-mail otrzymacie Państwo zamówioną próbkę. Zapisujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienie rozwiązania problemu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Podstawą prawną wdrożenia środków przedumownych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2.9. Linki do pobierania danych

Jeśli chcecie Państwo złożyć na naszej stronie internetowej wniosek o link do pobrania oprogramowania w celu jego przetestowania, do przeprowadzenia tego procesu potrzebne będzie podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy oraz adresu e-mail.

Identyfikacja adresu e-mail odbywa się za pomocą procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po przetworzeniu danych otrzymacie Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu odnośnika zawartego w wiadomości e-mail otrzymacie Państwo zamówioną próbkę. Zapisujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienie rozwiązania problemu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim.

Poprzednio opisane przetwarzanie danych w celu wysłania odnośnika odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO

2.2.10. Rejestracja na webinarium

Na naszej stronie internetowej oferujemy możliwość rejestracji na webinaria szkoleniowe. W tym celu niezbędne jest podanie nazwy firmy, imienia i nazwiska, adresu e-mail, kodu pocztowego i miejscowości. Należy także określić webinarium, które Państwa interesuje. Dane osobowe będą przetwarzane tutaj w celu rezerwacji miejsca na wybranym seminarium.

Podstawą prawną dla opisanego przetwarzania danych w celu rezerwacji miejsca na szkolenie z aplikacji jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.2.11. Reklama i badania rynkowe

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na reklamę i badania rynkowe, wykorzystamy Państwa dane poza celem realizacji usług, których Państwo potrzebują, aby zaoferować treści Internetowe dostosowane do Państwa zainteresowań, a także okazjonalnie przekażemy interesujące wiadomości i informacje dotyczące naszej firmy lub naszego asortymentu towarów i usług pocztą lub pocztą elektroniczną (w formie newslettera) na podstawie Państwa danych, dostosowane do Państwa indywidualnych zainteresowań oraz wykorzystamy Państwa dane do niezbędnych celów oceny i badań rynkowych. W tym celu, z technicznego punktu widzenia musimy podsumować zebrane i określone dane w profilach użytkowych, aby ocenić je do wyżej wymienionych celów. Odbywa się to wyłącznie wewnętrznie i wyłącznie w określonym celu.

Do wysyłania wiadomości e-mail stosujemy zwykle procedurę podwójnego potwierdzenia, tzn. wysyłamy do Państwa reklamową wiadomość e-mail po potwierdzeniu rejestracji za pomocą odnośnika znajdującego się w wysłanej w tym celu wiadomości e-mail z potwierdzeniem. W ten sposób staramy się, aby tylko Państwo, jako właściciel podanego adresu e-mail, mogli zarejestrować się do newslettera. Konieczne jest potwierdzenie rejestracji niezwłocznie po otrzymaniu e-maila potwierdzającego, w przeciwnym razie Państwa rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Jeśli zarejestrujecie się Państwo w celu otrzymywania wiadomości e-mail, zapiszemy i wykorzystamy Państwa adres e-mail do naszych własnych celów reklamowych aż do momentu rezygnacji z subskrypcji. Aby zrezygnować z subskrypcji, można wysłać do nas nieformalną wiadomość e-mail na adres: newsletter@weidmuller.com.pl lub kliknąć w odnośnik znajdujący się na końcu reklamowej wiadomości e-mail.Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, wysyłając wiadomość e-mail na adres: newsletter@weidmuller.com.pl . Jeśli nie wyrazicie Państwo zgody bądź zdecydujecie się ją odwołać, Państwa dane nie zostaną wykorzystane zgodnie z poprzednim ustępem. Oczywiście będą Państwo mogli nadal korzystać z innych usług firmy Weidmüller.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w tym celu jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.12. Bilet na targi

Bezpłatny bilet na targi można zamówić na naszej stronie internetowej. Abyśmy mogli się z Państwem skontaktować w tej sprawie, musimy posiadać Państwa adres e-mail, nazwisko, nazwę firmy i lokalizację. Inne informacje mogą być podane dobrowolnie (imię, kod pocztowy, nazwa firmy). To od Państwa zależy, czy przekażecie nam te dane. Bez tych informacji nie będziemy jednak w stanie spełnić prośby o kontakt. Podanie adresu e-mail pomoże nam sklasyfikować zapytanie i udzielić na nie odpowiedzi, a także wysłać darmowy bilet wstępu na targi. W przypadku skorzystania z tego formularza dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Identyfikacja adresu e-mail odbywa się za pomocą procedury podwójnego potwierdzenia. Oznacza to, że po przetworzeniu danych otrzymacie Państwo osobną wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Dopiero po kliknięciu odnośnika zawartego w wiadomości e-mail otrzymacie Państwo bilet. Zapisujemy również Państwa adres IP oraz datę rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest zweryfikowanie rejestracji oraz, w stosownych przypadkach, umożliwienie rozwiązania problemu niewłaściwego wykorzystania danych osobowych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Państwa dane są zapisywane do czasu wycofania tej zgody. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili i bez podania przyczyn na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2.2.13. Aplikowanie o pracę

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć aplikację o pracę za pośrednictwem naszej strony internetowej, w celu jej rozpatrzenia potrzebujemy, oprócz zgody, imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu, numeru telefonu, daty urodzenia (opcjonalnie) oraz dokumentów zgłoszeniowych, które można przesłać za pośrednictwem strony. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale możemy nie być w stanie rozpatrzyć Państwa zgłoszenia bez tych danych. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane te są gromadzone wyłącznie w celu przetwarzania dokumentów aplikacyjnych na potrzeby procesu rekrutacyjnego. Państwa dane będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia procesu rekrutacyjnego (akceptacja lub odrzucenie).
Podstawą prawną do przetwarzania tych danych jest, po złożeniu przez Państwa oświadczenia o wyrażeniu zgody, art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

2.2.14. Webinarium

Na naszej stronie internetowej zamieszczamy również seminaria internetowe. Aby z nich skorzystać, wymagane jest wcześniejsze zgłoszenie udziału w wybranym webinarium. Dane są wprowadzane w formularzu zgłoszeniowym, a następnie przesyłane do nas i zapisywane. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim. W ramach procesu rejestracji gromadzone są następujące dane osobowe:

• Adres e-mail
• Imię i nazwisko
• Nazwa firmy (opcjonalnie)
• Adres (opcjonalnie)

Przetworzone dane są wykorzystywane do utworzenia konta użytkownika, które można dostosować do własnych potrzeb i z którego można korzystać w celu uzyskania dostępu do treści określonego webinarium oraz usług. Po anulowaniu lub zmianie rejestracji dane przetwarzane podczas procesu rejestracji zostaną usunięte. Dane mogą być w dalszym ciągu przechowywane w indywidualnych przypadkach, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

Przetwarzanie przekazanych danych osobowych ma na celu wdrożenie środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

2.3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są regularnie gromadzone i wykorzystywane wyłącznie za zgodą użytkownika. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, na ich przetwarzanie.

Wyjątek stanowią przypadki, w których z przyczyn praktycznych nie można uzyskać uprzedniej zgody oraz gdy przetwarzanie danych jest dozwolone przez prawo. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wykonania umowy, której stroną jest dana osoba, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania niezbędnych do wdrożenia środków przedumownych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane dla zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do wyżej wymienionych interesów, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

2.4. Ujawnianie danych osobowych osobom trzecim

Zasadniczo Państwa dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Państwa dane osobowe są przekazywane osobom trzecim lub w inny sposób przekazywane tylko wtedy, gdy
• jesteśmy do tego prawnie zobowiązani na podstawie nakazu urzędowego lub sądowego;
• jesteśmy do tego uprawnieni, np. dlatego, że jest to wymagane w celu ścigania przestępstwa lub wykonywania i egzekwowania naszych praw; lub
• wyrazili Państwo na to uprzednią zgodę.

3 Pliki cookie

Poniższy punkt zawiera szczegółowe opisy operacji przetwarzania danych, które są wykonywane w ramach korzystania z plików cookie

3.1. Wykorzystanie plików cookie/profilu użytkownika

Wykorzystujemy pliki cookie (małe pliki tekstowe z informacjami o konfiguracji), które są wysyłane do przeglądarki podczas wizyty na naszych stronach internetowych i które są przechowywane na komputerze w celu późniejszego wyszukania.

Takie dane użytkowania nie umożliwiają identyfikacji użytkownika. Żadne z zebranych anonimowych danych użytkowych nie są łączone z Państwa danymi osobowymi.

Większość przeglądarek jest wstępnie skonfigurowana do automatycznego akceptowania plików cookie. Można jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała o zapisywaniu plików cookie. Użytkownicy, którzy nie akceptują plików cookie, mogą nie mieć dostępu do niektórych obszarów naszej witryny.

3.2. Integracja wtyczek społecznościowych

Wtyczki społecznościowe z serwisów społecznościowych Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, USA), Google+ (Google Inc., 1600 Amfiteatr Parkway, Mountain View, California 94043, USA) i Twitter (Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA) są uwzględnione na naszych stronach internetowych. Usługi te są oferowane przez odpowiednie firmy („dostawców”). Wtyczki społecznościowe używane na naszych stronach internetowych są oznaczone odpowiednimi przyciskami. Na podstawie danych przesłanych za pośrednictwem wtyczek społecznościowych do odpowiednich serwisów, serwis może skorelować użytkownika z powiązanym z nim kontem. Aby zwiększyć ochronę Państwa danych na naszej stronie internetowej, wtyczki społecznościowe są integrowane za pomocą tzw. metody „dwóch kliknięć”. Gwarantuje to, że w przypadku wejścia na jedną z naszych stron internetowych zawierających wtyczki społecznościowe nie zostanie nawiązane automatyczne połączenie z serwerami danego dostawcy.

Aktywacja odpowiedniej funkcji wtyczki społecznościowej odbywa się w dwóch etapach. Aby aktywować wtyczkę społecznościową, należy najpierw kliknąć odnośnik na naszej stronie internetowej. Następnie aktywuje się wtyczka społecznościowa, a przeglądarka użytkownika inicjuje połączenie z serwerami danego dostawcy. Drugie kliknięcie umożliwia na przykład interakcję z wtyczką społecznościową i wysłanie rekomendacji. Jeśli jesteście Państwo już zalogowani do jednego z portali społecznościowych, dostawcy mogą bezpośrednio skorelować wizytę na tej stronie z Państwa profilem. Po kliknięciu i interakcji z wtyczkami społecznościowymi odpowiednie informacje są również wysyłane bezpośrednio do jednego z serwerów dostawcy, na którym są przechowywane. Informacje mogą być również opublikowane w koncie społecznościowym i wyświetlone tam w kontaktach. Jeśli chcą Państwo zapobiec bezpośredniej korelacji danych zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej z Państwa profilem, muszą Państwo wylogować się z konta u odpowiedniego dostawcy przed odwiedzeniem naszych stron internetowych.

Szczegóły dotyczące zakresu i celu zbierania danych przez odpowiednie serwisy, jak również przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych można znaleźć w oświadczeniu o prywatności na stronie internetowej serwisu. Znaleźć tam również można dalsze informacje na temat praw do ochrony danych oraz możliwości ustawienia ochrony prywatności.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/186325668085084
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
https://policies.google.com/technologies/partner-sites
c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA
https://twitter.com/privacy?lang=pl

3.3. Korzystanie z filmów wideo serwisu YouTube

Zamieszczone filmy wideo z YouTube są wykorzystywane w trybie rozszerzonej ochrony danych. YouTube jest usługą firmy Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube udostępnia rozszerzony tryb ochrony danych, zapewniając w ten sposób, że YouTube nie zapisuje na komputerze żadnych plików cookie z danymi osobowymi. Adres IP jest przesyłany podczas wywoływania strony internetowej i osadzania w niej materiału filmowego. Adres ten nie może być skorelowany, pod warunkiem, że nie zalogowaliście się Państwo w serwisie YouTube lub innej usłudze Google przed wywołaniem strony lub nie jesteście Państwo trwale zalogowani. Niezwłocznie po kliknięciu osadzonego filmu wideo w celu rozpoczęcia odtwarzania, tryb rozszerzonej ochrony danych oznacza, że YouTube zapisuje na komputerze tylko te pliki cookie, które nie zawierają żadnych danych osobowych. Można zapobiec zapisowi tych plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom i rozszerzeniom przeglądarki (źródło: YouTube „Aktywuj tryb rozszerzonej ochrony danych dla osadzonych filmów wideo”).

Więcej informacji na temat osadzania filmów wideo z YouTube można znaleźć na internetowej stronie informacyjnej YouTube .

3.4. Monitor strony Econda

Rozwiązania i technologie firmy Econda GmbH są wykorzystywane do konfiguracji zorientowanej na zapotrzebowanie oraz do optymalizacji tej strony internetowej poprzez wprowadzanie i zapisywanie anonimowych danych, z których tworzone są profile użytkowników przy użyciu pseudonimów. W tym celu można użyć plików cookie, aby umożliwić rozpoznanie przeglądarki internetowej. Profile użytkowników nie są łączone z danymi osobowymi osoby noszącej pseudonim, chyba że użytkownik wyraźnie na to zezwoli.

W szczególności adresy IP stają się nieczytelne natychmiast po ich wprowadzeniu, co uniemożliwia korelację profili użytkowników z adresami IP.

3.5. Podstawa prawna

Nasz uzasadniony interes leży w wyżej wymienionych operacjach przetwarzania danych i w realizowanych przez nas celach. Podstawę prawną w tym zakresie stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Środki bezpieczeństwa w celu ochrony zapisanych danych

Zobowiązujemy się chronić Państwa prywatność i traktować Państwa dane osobowe w sposób poufny. Aby zapobiec utracie lub niewłaściwemu wykorzystaniu zapisanych przez nas danych, podejmujemy kompleksowe techniczne i organizacyjne środki ostrożności, które są regularnie przeglądane i aktualizowane zgodnie z najnowszymi osiągnięciami technologicznymi. Należy jednak pamiętać, że Internet jest skonstruowany w taki sposób, że zasady ochrony danych lub powyższe środki bezpieczeństwa mogą nie być przestrzegane przez inne osoby lub organizacje znajdujące się poza naszą sferą wpływów. W szczególności istnieje możliwość odczytu niezaszyfrowanych danych przez osoby trzecie – na przykład w przypadku ujawnienia ich w wiadomości e-mail. Nie mamy na to żadnego wpływu technicznego. Obowiązkiem użytkownika jest ochrona udostępnianych danych przed niewłaściwym wykorzystaniem za pomocą szyfrowania lub innych metod.

5. Wykorzystanie usługodawców do przetwarzania danych osobowych/przetwarzania danych w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Zatrudniamy usługodawców w celu świadczenia usług i przetwarzania Państwa danych dotyczących naszych usług i produktów. Usługodawcy przetwarzają dane wyłącznie w zakresie objętym naszymi instrukcjami i są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. Wszyscy przetwarzający zostali starannie dobrani i otrzymują dostęp do Państwa danych wyłącznie w zakresie i przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w zakresie przetwarzania i wykorzystywania danych, na które wyrazili Państwo zgodę.

Usługodawcy w krajach takich jak USA lub kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają ochronie danych, która generalnie nie chroni danych osobowych w takim samym stopniu jak w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w kraju, w którym poziom ochrony danych osobowych nie jest równoważny z poziomem uznawanym w Unii Europejskiej, zapewniamy odpowiednią ochronę Państwa danych osobowych za pomocą postanowień umownych lub innych uznanych metod.

6. Okres przechowywania danych

Przechowujemy Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to dozwolone przez prawo. Przechowywane dane osobowe są usuwane w przypadku wycofania zgody na ich przechowywanie lub gdy znajomość danych nie jest już konieczna do realizacji celu, dla którego zostały zapisane, w szczególności, gdy ich przechowywanie jest niedozwolone na innych podstawach prawnych. Nie narusza to wymogów obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również przepisów podatkowych w zakresie przechowywania dokumentów. W okresie ustawowego przechowywania dokumentów, Państwa dane osobowe zostaną zablokowane i nie będą przekazywane do celów innego przetwarzania.

7. Prawa osób, których dane dotyczą 7.1 Prawo do informacji

Mają Państwo prawo żądać od nas w każdej chwili informacji o tym, jakie dane przechowujemy, jakie jest ich pochodzenie oraz jacy są odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane te są przekazywane, a także cel ich przechowywania.

7.2. Prawo do wycofania zgody

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na wykorzystanie danych, mogą Państwo w każdej chwili wycofać tę zgodę ze skutkiem na przyszłość bez podawania przyczyn. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail na adres rodo@weidmueller.com lub listownie na adres Weidmüller sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa.

7.3. Prawo do sprostowania danych

Jeżeli przechowywane przez nas dane osobowe są niekompletne lub nieprawidłowe, mogą Państwo zażądać ich niezwłocznego uzupełnienia lub poprawienia.

7.4. Prawo do usunięcia i zablokowania danych

Mają Państwo prawo do zablokowania i usunięcia przechowywanych przez nas danych osobowych. Usunięcie danych osobowych zazwyczaj następuje w ciągu dwóch dni roboczych od skorzystania z tego prawa jako osoba fizyczna, której dane dotyczą. Jeśli usunięcie danych będzie sprzeczne z prawnymi, umownymi, podatkowymi lub handlowymi okresami przechowywania lub z innymi przyczynami prawnymi, dane mogą zostać zablokowane. Po usunięciu danych nie jest już możliwe przekazywanie informacji na ich temat.

7.5. Prawo do przenoszenia danych

Jeśli zażądają Państwo zwrotu przekazanych nam danych osobowych, przekażemy je Państwu lub innej odpowiedzialnej osobie, jeśli Państwo sobie tego życzą, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Niemniej jednak ta ostatnia opcja jest realizowana tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe.

7.6. Prawo do sprzeciwu

Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w dowolnym momencie i bez podania przyczyn. Może się jednak zdarzyć, że po skorzystaniu z prawa sprzeciwu nie będziemy mogli dłużej oferować naszych usług w pełnym zakresie, ponieważ niektóre z nich wymagają przetwarzania określonych danych osobowych.

7.7. Kontakt w celu stwierdzenia praw osób poszkodowanych

W przypadku podjęcia kontaktu z nami drogą elektroniczną na adres e-mail rodo@weidmueller.com lub listownie na adres Weidmüller sp. z o.o., ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa., podane przez Państwa dane (adres e-mail oraz ewentualnie nazwisko i numer telefonu) są przez nas przechowywane w celu odpowiedzi na Państwa pytania lub w celu rozwiązania Państwa problemu. Usuwamy dane powstałe w tym kontekście, gdy ich przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczamy ich przetwarzanie, jeśli zastosowanie mają ustawowe obowiązki dotyczące przechowywania danych.

8. Prawo odwołania się do organów nadzoru

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru na przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeśli uważają Państwo, że Państwa prawa wynikające z RODO zostały naruszone.

9. Przekazywanie danych następującym spółkom grupy Weidmüller

W ramach operacji przetwarzania danych, na które uzyskaliśmy Państwa zgodę, Państwa dane zostaną przekazane do tych samych celów wszystkim spółkom grupy Weidmüller. Spółki wchodzące w skład grupy Weidmüller można znaleźć klikając tutaj.

10. KLAUZULE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Pozyskiwanie danych osobowych od osoby, której dane dotyczą – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Weidmüller sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000040247, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 5271006052 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e‑mail: rodo@weidmueller.com), bądź pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

 • II. Cele i podstawy przetwarzania

W zależności od rodzaju wykonywanych umów lub świadczonych usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie:

 • 1. Formularz kontaktowy

w celu (i) umożliwienia Pani/Panu skontaktowania się i uzyskania informacji od Administratora za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, (ii) identyfikacji nadawcy przez Administratora oraz (iii) obsługi Pani/Pana pytania przesłanego za pośrednictwem formularza, w tym określenia lokalnego partnera kontaktowego;

jeżeli pytanie kierowane za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dotyczy umowy lub podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy ono innych kwestii z zakresu działalności prowadzonej przez Administratora ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (cele wskazane w pkt (i) – (iii) stanową cele wynikające z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora);

 • 2. Serwis oddzwaniania

w celu umożliwienia Administratorowi spełnienia Pani/Pana prośby o kontakt telefoniczny, w tym dokonania klasyfikacji pytania i określenia lokalnego partnera kontaktowego;

jeżeli prośba o kontakt telefoniczny dotyczy umowy lub podjęcia, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy ona innych kwestii z zakresu działalności prowadzonej przez Administratora ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wskazane wyżej cele wynikają z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora);

 • 3. Przesyłanie newslettera

w celu umożliwienia Administratorowi realizowania usługi przesyłania newslettera;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • 4. kładanie i realizacja zamówień (w tym przez kanał sprzedaży internetowej)

w celu rejestracji klienta w systemie Administratora i w sklepie internetowym Weidmüller oraz w celu składania/przyjmowania zamówień, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje w związku z zawieraniem/wykonywaniem ww. umów;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • 5. Zapytania o produkt

w celu umożliwienia Administratorowi udzielania odpowiedzi na pytania o produkt składane w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Administratora;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • 6. Przesyłanie katalogu

w celu umożliwienia Administratorowi realizowania usługi przesyłania katalogu z informacjami o produktach znajdujących się w ofercie handlowej Administratora;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • 7. Przesyłanie dokumentacji technicznej

w celu umożliwienia Administratorowi realizowania usługi przesyłania dokumentacji technicznej produktów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • 8. Zamawianie próbek

w celu umożliwienia Administratorowi realizowania usługi przesyłania próbek produktów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora (a także wersji testowych oprogramowania i modeli CAD);

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • 9. Udostępnianie linków do pobierania danych

w celu umożliwienia Administratorowi realizowania usługi udostępnienia oprogramowania znajdującego się w ofercie handlowej Administratora;

jeżeli wniosek o przesłanie linku ma związek z umową lub podjęciem, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy on innych kwestii z zakresu działalności prowadzonej przez Administratora ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wskazany wyżej cel wynika z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora);

 • 10. Uczestnictwo w szkoleniach

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji Pani/Pana wniosku w sprawie usługi uczestnictwa w szkoleniach i w celu przeprowadzenia szkolenia;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

 • 11. Reklama i badania rynkowe

w celu umożliwienia Administratorowi przekazywania informacji o charakterze marketingowym oraz umożliwienia Administratorowi prowadzenia badań rynkowych;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO;

 • 12. Uczestnictwo w targach

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji Pani/Pana wniosku dotyczącego realizowania usługi uczestnictwa w targach;

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO;

 • 13. Aplikowanie o pracę

w celu umożliwienia Administratorowi rozpatrywania aplikacji dotyczącej podjęcia zatrudnienia w spółce Weidmüller (przeprowadzenie procesu rekrutacji);

podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, a w przypadkach, gdy w przesłanej przez Panią/Pana aplikacji o pracę zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (dane wrażliwe) - art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;

 • 14. Udział w webinarium

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji Pani/Pana wniosku dotyczącego uczestnictwa w webinarium oraz w celu realizacji usługi przeprowadzenia webinarium zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi na danej platformie komunikacyjnej;

jeżeli wniosek o uczestnictwo w webinarium ma związek z umową lub podjęciem, na Pani/Pana żądanie, działań przed zawarciem umowy ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli dotyczy on innych kwestii z zakresu działalności prowadzonej przez Administratora ‑ podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wskazane wyżej cele wynikają z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora);

 • 15. Dochodzenie roszczeń, statystki

w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w związku z umowami lub usługami świadczonymi przez Administratora na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje, oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (np. wykonania obowiązków), a także w celu prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania;

wszystkie wskazane wyżej cele wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • III. kategorie danych osobowych

Dane identyfikujące przekazane Administratorowi, niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną lub której stroną jest podmiot, który Pani/Pan reprezentuje, lub świadczenia usług na Pani/Pana rzecz lub na rzecz podmiotu, który Pani/Pan reprezentuje (m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, służbowy adres e‑mail, służbowy numer telefonu).

W przypadku aplikowania o pracę – dane wskazane w art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, wskazane dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • IV. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest
ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z tym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych (lub zezwalają mu na to) albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 • V. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

- partnerom, z którymi współpracuje Administrator, w tym podmiotom z grupy Weidmüller,

- instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, etc.

 • VI. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Ze względu na prowadzenie działalności w ramach grupy Weidmüller, w tym korzystanie z usług świadczonych przez spółki z Grupy, podwykonawców (np. realizacja wsparcia i serwisu dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT), określone czynności bądź zadania mogą być wykonywane przez inne spółki z grupy Weidmüller lub przez uznanych podwykonawców działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG“), co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Część z państw spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Jeżeli natomiast Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w państwie, w którym poziom ochrony danych osobowych nie jest równoważny z poziomem uznawanym w Unii Europejskiej, zapewniamy odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych poprzez postanowienia umowne lub poprzez inne uznane metody.

 • VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4) przenoszenia danych,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego,

6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie (w przypadkach, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody).

 • VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Ponieważ zmiany legislacyjne lub zmiany w wewnętrznych procesach Administratora mogą spowodować konieczność zmiany treści powyższej klauzuli informacyjnej, prosimy o regularne korzystanie z odesłań (w szczególności w formie linków załączonych do wiadomości e-mail lub do innych dokumentów Administratora) do naszej strony internetowej, na której znajduje się aktualna treść klauzuli.

10.2. Pozyskiwanie danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą – art. 14 RODO

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Weidmüller sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000040247, kapitał zakładowy: 500 000,00 zł, wpłacony w całości, NIP: 5271006052 (dalej „Administrator”).

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e‑mail: rodo@weidmueller.com), bądź pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby Administratora.

 • II. Cele i podstawy przetwarzania

W zależności od rodzaju usług lub umów, na potrzeby wykonywania których zatrudniający Panią/Pana podmiot wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy i przekazał w tym celu Pani/Pana dane osobowe Administratorowi, Administrator będzie przetwarzać te dane osobowe w następującym zakresie:

 • 1. Formularz kontaktowy

w celu (i) umożliwienia Pani/Panu ‑ na potrzeby podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia ‑ skontaktowania się i uzyskania informacji od Administratora za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego, (ii) identyfikacji nadawcy przez Administratora oraz (iii) obsługi Pani/Pana pytania przesłanego za pośrednictwem formularza, w tym określenia lokalnego partnera kontaktowego;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 2. Serwis oddzwaniania

w celu umożliwienia Administratorowi spełnienia Pani/Pana prośby o kontakt telefoniczny (na potrzeby podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia), w tym dokonania klasyfikacji pytania i określenia lokalnego partnera kontaktowego;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 3. Przesyłanie newslettera

w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia (za jego zgodą), newslettera za pośrednictwem Pani/Pana służbowego adresu e‑mail;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 4. Składanie i realizacja zamówień (w tym przez kanał sprzedaży internetowej)

w celu rejestracji klienta w systemie Administratora i w sklepie internetowym Weidmüller oraz w celu składania/przyjmowania zamówień, zawierania i wykonywania umów pomiędzy Administratorem a podmiotem, który Panią/Pana zatrudnia i który wskazał Panią/Pana jako osobę do współpracy w związku z zawieraniem/wykonywaniem ww. umów;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 5. Zapytania o produkt

w celu umożliwienia Administratorowi udzielania Pani/Panu odpowiedzi na pytania o produkt składane (na potrzeby podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia) w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Administratora;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 6. Przesyłanie katalogu

w celu umożliwienia Administratorowi przesłania podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia (za jego zgodą), za pośrednictwem Pani/Pana służbowego adresu e‑mail, katalogu z informacjami o produktach znajdujących się w ofercie handlowej Administratora;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 7. Przesyłanie dokumentacji technicznej

w celu umożliwienia Administratorowi przesłania podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia, za pośrednictwem Pani/Pana służbowego adresu e‑mail, dokumentacji technicznej produktów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 8. Zamawianie próbek

w celu umożliwienia Administratorowi przesyłania podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia, próbek produktów znajdujących się w ofercie handlowej Administratora (a także wersji testowych oprogramowania i modeli CAD);

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 9. Udostępnianie linków do pobierania danych

w celu umożliwienia Administratorowi udostępnienia podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia, za pośrednictwem Pani/Pana służbowego adresu e‑mail, oprogramowania znajdującego się w ofercie handlowej Administratora;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 10. Uczestnictwo w szkoleniach

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji wniosku podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia, w sprawie uczestnictwa w szkoleniach i w celu przeprowadzenia szkoleń;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 11. Reklama i badania rynkowe

w celu umożliwienia Administratorowi przekazywania podmiotowi, który Panią/Pana zatrudnia (za jego zgodą), za pośrednictwem Pani/Pana służbowego adresu e‑mail, informacji o charakterze marketingowym oraz umożliwienia Administratorowi prowadzenia badań rynkowych;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 12. Uczestnictwo w targach

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji wniosku podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia, w sprawie uczestnictwa w targach;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 13. Udział w webinarium

w celu umożliwienia Administratorowi realizacji wniosku podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia, o umożliwienie uczestnictwa w webinarium oraz w celu przeprowadzenia webinarium zgodnie z funkcjonalnościami dostępnymi na danej platformie komunikacyjnej;

stanowi to cel wynikający z prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • 14. Dochodzenie roszczeń, statystki

w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń w związku z usługami lub umowami, na potrzeby wykonywania których podmiot, który Panią/Pana zatrudnia, wskazał Panią/Pana do współpracy i przekazał Pani/Pana dane osobowe Administratorowi, oraz zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (np. wykonania obowiązków), a także w celu prowadzenia działalności operacyjnej Administratora, w tym statystyki i raportowania;

wszystkie wskazane wyżej cele wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

 • III. kategorie danych osobowych

Dane identyfikujące przekazane Administratorowi przez podmiot, który Panią/Pana zatrudnia (m.in. Pani/Pana imię i nazwisko, służbowy adres e‑mail, służbowy numer telefonu).

 • IV. Źródło pochodzenia danych

Administrator otrzymał Pani/Pana dane osobowe od podmiotu, który Panią/Pana zatrudnia.

 • V. Okres przechowywania danych

Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych związany jest
ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. W związku z tym dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych (lub zezwalają mu na to) albo do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 • VI. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane:

- partnerom, z którymi współpracuje Administrator, w tym podmiotom z grupy Weidmüller,

- instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, Policja, Prokuratura, etc.

 • VII. Przekazywanie danych osobowych poza EOG

Ze względu na prowadzenie działalności w ramach Grupy Weidmüller, w tym korzystanie z usług świadczonych przez spółki z Grupy, podwykonawców (np. realizacja wsparcia i serwisu dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT), określone czynności bądź zadania mogą być wykonywane przez inne spółki z grupy Weidmüller lub przez uznanych podwykonawców działających poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (dalej: „EOG“), co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Część z państw spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Jeżeli natomiast Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w państwie, w którym poziom ochrony danych osobowych nie jest równoważny z poziomem uznawanym w Unii Europejskiej, zapewniamy odpowiednią ochronę Pani/Pana danych osobowych poprzez postanowienia umowne lub poprzez inne uznane metody.

 • VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych,

3) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

4) przenoszenia danych,

5) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.

Ponieważ zmiany legislacyjne lub zmiany w wewnętrznych procesach Administratora mogą spowodować konieczność zmiany treści powyższej klauzuli informacyjnej, prosimy o regularne korzystanie z odesłań (w szczególności w formie linków załączonych do wiadomości e-mail lub do innych dokumentów Administratora) do naszej strony internetowej, na której znajduje się aktualna treść klauzuli.