Mikrosieci DC

Zasilanie prądem stałym dla zrównoważonej fabryki z infrastrukturą DC

Mikrosieci DC

Czy jesteście gotowi na nowe, przyjazne dla klimatu technologie?

Zmiany klimatyczne, neutralność węglowa i elektromobilność to tematy, które poruszają nas nie tylko prywatnie, ale także jako firmę Weidmüller. Dlatego też intensywnie pracujemy nad nowymi technologiami, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii, a przede wszystkim nad ich wdrażaniem w zastosowaniach przemysłowych.

W tym kontekście, technologia prądu stałego jest postrzegana jako mająca wielki przyszłościowy potencjał. Dotyczy to wykorzystania napięcia prądu stałego do dostarczania energii zakładom przemysłowym, na przykład w celu optymalizacji efektywności energetycznej w produkcji, ale także w celu zapewnienia jakości sieci i bezpieczeństwa dostaw — co jest ważnym krokiem w kierunku produkcji neutralnej dla klimatu.

Potencjał przemysłowej dystrybucji energii DC

Efektywność energetyczna

Efektywność energetyczna

Mniejsze straty przy konwersji i transporcie, wykorzystanie rekuperacji, bezpośrednie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak również redukcja mocy szczytowej, dzięki odpowiednim systemom magazynowania

Stabilność sieci

Stabilność sieci

Można pominąć dodatkowe inwestycje w zakresie filtrowania i kompensacji sieci, przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia dla istniejących sieci oraz zapobieżeniu stratom produkcyjnym spowodowanym zakłóceniami w sieci lub ograniczeniu takich strat.

Efektywność zasobów

Efektywność zasobów

Ograniczenie zużycia miedzi w przewodach oraz niższe koszty sprzętu i oszczędność miejsca, dzięki eliminacji elektroniki dużych mocy

Przemysłowa inteligentna sieć prądu stałego

Przemysłowa inteligentna sieć prądu stałego

Infrastruktura do inteligentnego sterowania przepływem energii, zapewnia korzyści w zakresie zakupu energii oraz wsparcie dla modułowych konstrukcji maszyn.

Wyzwania z perspektywy produkcji

Zmiany klimatyczne, neutralność węglowa i elektromobilność to tematy, które stanowią szczególne wyzwania również dla sektora produkcji.

Wyzwania z perspektywy produkcji
  • Wbudowany system samowystarczalny (nie wymaga dodatkowego zasilania)
  • Integracja niestabilnego wytwarzania energii
  • Straty przy konwersji – odzyskiwanie energii kinetycznej poprzez rekuperację
  • Wysokie wymagania dotyczące elastyczności wymagają bezpiecznej infrastruktury
  • Redukcja szczytów obciążenia, osobista ochrona DC oraz selektywna ochrona DC
Mikrosieci DC dla środowisk produkcyjnych to kluczowy element służący osiągnięciu neutralności klimatycznej oraz zapewnieniu efektywności energetycznej i jakości sieci w automatyce przemysłowej. Dlatego nie chodzi o to, czy, ale jak szybko technologia prądu stałego zostanie wprowadzona w tym obszarze.

Dr Jan Michels, wiceprezes wykonawczy ds. funkcji między poszczególnymi działami

Różne podejścia do rozwiązań

Przełączenie na mikrosieci DC w segmentach, ich bezpieczna obsługa i monitorowanie

Nasze nowe jednostki ładowania wstępnego umożliwiają kontrolowane, sekwencyjne uruchomienie przemysłowych mikrosieci DC. Napędy, silniki lub złożone obwody obciążenia mogą być uruchamiane jeden po drugim, aby uniknąć obciążeń szczytowych.

Infrastruktura dla sieci prądu stałego

Technologia bezpiecznych połączeń dla dwukierunkowego przepływu energii poprzez rekuperację, ochrona ludzi i sprzętu, monitorowanie stanu złączy oraz inteligentne funkcje bezpieczeństwa z wykorzystaniem blokad.

Dystrybucja mocy zapewniająca wydajność w automatyce DC

Monitorowanie napięcia systemowego i przepływów energii w sektorach DC, zarządzanie stanem sieci oraz ochrona wartości znamionowych.

Rozwiązania infrastrukturalne dla architektur DC

Od centralnego sterowanie ładowaniem wstępnym dużych pojemnościowych segmentów sieciowych, przez jednostki zabezpieczające, po zdecentralizowane sterowanie ładowaniem wstępnym w celu umożliwienia konserwacji podsegmentów.

Doskonałe dopasowanie lub DC-Ready

To również może Cię zainteresować:

DC-INDUSTRY

Dowiedz się więcej na temat wspólnych działań podejmowanych przez ponad 40 partnerów w ramach projektów DC-INDUSTRY i DC-INDUSTRY 2, których celem jest rozwijanie podstaw infrastruktury prądu stałego w przemyśle.

DKE – Niemiecka Komisja ds. Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informatycznych

Więcej informacji na temat planu standaryzacji DKE dla prądu stałego w zakresie niskiego napięcia, można znaleźć tutaj.

Open Direct Current Alliance (ODCA)

Prąd stały stanowi ważny wkład w sukces transformacji energetycznej, a dzięki ODCA wprowadzamy odkrycia i rozwiązania technologii prądu stałego na rynek międzynarodowy. Open Direct Current Alliance założyły ZVEI firmy z branży przemysłowej, akademickiej i badawczej.

Skontaktuj się z nami