Dr Carsten Thiel von Herff ‒ Rzecznik Grupy Weidmüller

Dr Carsten Thiel von Herff ‒ Rzecznik Grupy Weidmüller

Oprócz wewnętrznych osób kontaktowych (np. ds. zgodności z zasadami grupy), kolejnym sposobem poufnego zgłaszania skarg, bezprawnego postępowania i naruszenia przepisów wewnętrznych w Weidmüller lub w firmach powiązanych z Weidmüller jest Rzecznik. Jego celem jest zapobieganie szkodom wobec pracowników, partnerów biznesowych i samej firmy Weidmüller.

Obecni lub byli pracownicy Weidmüller oraz partnerzy biznesowi mogą kontaktować się z zewnętrznym Rzecznikiem za pomocą wskazówek (anonimowo, jeśli jest to pożądane).

Korzystanie z usług Rzecznika przez osobę zgłaszającą informacje jest bezpłatne. Aby uzyskać dodatkowe informacje, jak złożyć skargę i jak z nią postępować, zobacz poniższy FAQ.

Dr Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Dr Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Dr Carsten Thiel von Herff, LL.M.

Dane kontaktowe:

Loebellstraße 4
D - 33602 Bielefeld​​​​​​​

Telefon: +49 (0)521 / 55 7 333 0
​​Telefon komórkowy: +49 (0)151 / 58 2 303 21

E-mail: ombudsman@thielvonherff.com
Platforma raportowania:https://report-tvh.com/
Strona domwa:https://www.thielvonherff.de/

Najczęściej zadawane pytania na temat Rzecznika (Adwokata zaufania)