Kolejnictwo

Nasz wkład w zrównoważoną, przyjazną dla klimatu, zieloną mobilność kolejową

Kolejnictwo

Twój partner w dziedzinie sygnalizacji kolejowej, wdrażania infrastruktury i modernizacji

Weidmüller jest ekspertem w zakresie przesyłania energii, sygnałów i danych w środowisku przemysłowym. Nasze rozwiązania są wykorzystywane w nowoczesnych zakładach produkcyjnych, w sektorze wytwarzania energii oraz w ambitnych aplikacjach technologii kolejowych. Blisko współpracujemy z naszymi klientami, aby wspierać ich w transformacji cyfrowej, dystrybucji energii, przesyle sygnałów i danych, jak również w tworzeniu nowych modeli biznesowych.

Lepszy klimat dzięki zwiększeniu ruchu szynowego

0 mln t

Zmniejszenie emisji CO2

do 2030 r. przez zwiększenie kolejowego ruchu pasażerskiego

0 mln t

Zmniejszenie emisji CO2

do 2030 r. przez zwiększenie kolejowego transportu towarowego

0 %

Zmniejszenie emisji CO2

w sektorze mobilności do 2050 roku, jest celem politycznym w Niemczech

Źródło: VDB Verband der Bahnindustrie in Deutschland E.V., VDB-Klimabild 2030, 2019

Aplikacja pozioma

Rozwiązania wnoszące wartość dodaną

Transformacja cyfrowa - kolejowa technologia IoT

Zwiększ wartość, wykorzystując dane systemowe do generowania cennych informacji o zasobach, które pozwalają na podejmowanie właściwych decyzji we właściwym czasie. Zwiększ dostępność torów i pociągów w celu poprawy jakości usług transportowych, a w konsekwencji zmniejszenia kosztów eksploatacji. Nasz pakiet rozwiązań dla cyfrowej transformacji kolejowej to połączenie rozwiązań łączeniowych, do akwizycji i komunikacji danych, oprogramowania do analizy i wizualizacji czy uczenia maszynowego oraz doradztwa projektowego.

Transformacja cyfrowa - kolejowa technologia IoT
Korzyści z transformacji cyfrowej
 • Zapobieganie awariom poprzez wykrywanie w trybie online sytuacji krytycznej dla działania systemu
 • Wydajne planowanie konserwacji poprzez oprogramowanie dashboard assistance analytics software
 • Ograniczenie przestojów dzięki prognozowaniu usterek
 • Zmniejszenie kosztów operacyjnych, dzięki doskonałemu wykorzystaniu zasobów

Bezpieczne interfejsy elektryczne dla pociągów i torów

Weidmüller jako ekspert w zakresie przesyłania energii, sygnałów i danych, zapewnia dostawę w ciągu kilku tygodni, indywidualnie skonfigurowanych elektrycznych interfejsów do zastosowań kolejowych dzięki serwisowi montażowemu komponentów Klippon® Connect i Klippon® Protect. Aby to osiągnąć, współpracujemy ściśle z naszymi klientami, oferując pomoc w projektowaniu dostosowanych interfejsów elektrycznych do instalacji i modernizacji infrastruktury sygnalizacyjnej i technicznej, jak również w zakresie bezpiecznych interfejsów monitoringu i komunikacji dla ETCS i CBTC.

Bezpieczne interfejsy elektryczne dla pociągów i torów
Korzyści
 • Profesjonalne zarządzanie projektem ‒ doradztwo w zakresie zastosowań świadczone przez doświadczony zespół
 • Pomoc techniczna i dokumentacja ‒ dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie z pełnym pakietem dokumentacji: od modeli 3-D, próbek instalacji testowej, 1. prototypów próbek
 • Serwis testów laboratoryjnych ‒ niezawodne testy i certyfikaty elektryczne, mechaniczne, EMC, środowiskowe
 • Wysokiej jakości zarządzanie ‒ IRIS ‒ certyfikat ISO 9001 ‒ Spawanie kolejowe wg. EN 15085-2

Elastyczny rozdział zasilania dla pojazdów szynowych

Kombinacja dwóch zasadniczo odmiennych koncepcji interfejsu w celu połączenia wysokiego napięcia i wysokiego prądu z wagonu do wagonu lub z silnikiem trakcyjnym daje maksymalną elastyczność w rozwiązywaniu problemów aplikacyjnych, nawet w trudnych warunkach i w wąskich przestrzeniach. Wykorzystaj szybko odłączane złącza wtykowe HDC lub twórz trwałe połączenia z wykorzystaniem naszych złączek serii HV 4000 z końcówkami oczkowymi. Nasza unikalna oferta produktów dla aplikacji wysokiej mocy, obejmuje dwie optymalne technologie.

Elastyczny rozdział zasilania dla pojazdów szynowych
Korzyści
 • Maksymalna elastyczność dla dostosowanej do potrzeb inżynierii elektrycznej i mechanicznej
 • Długotrwale niezawodna rezerwa mocy 20%
 • Doskonała odporność na temperaturę
 • Oszczędność ciężaru

Rozwiązania dla stanowisk pracy‒ idealne dostosowanie do każdego etapu pracy

Optymalizacja procesów warsztatowych w prefabrykacji rozdzielnic, dzięki doskonale skoordynowanym rozwiązaniom dla każdej fazy łańcucha produkcyjnego.

Wybierając firmę Weidmüller, zyskujesz idealnego partnera, który wspiera wszystkie fazy instalacji elektrycznej w ramach projektowania obudów, od projektowania przez instalację po obsługę, również zoptymalizowane rozwiązania dla warsztatu. Bazując na naszym wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie prefabrykacji rozdzielnic, pomagamy przyspieszyć procesy pracy i podnieść ich jakość, dzięki efektywnemu wykorzystaniu naszej kompleksowej oferty.

Rozwiązania dla stanowisk pracy‒ idealne dostosowanie do każdego etapu pracy
Zmniejszenie złożoności i zwiększenie wydajności przez
 • Niezawodność projektowania dzięki spójności danych ‒ znaczne oszczędności czasu i kosztów, zwłaszcza w wymagających zastosowaniach projektowych
 • Cyfrowa ciągłość danych z Weidmüller ‒ uproszczona inżynieria i kompleksowa dokumentacja
 • Bezpieczne i wydajne procesy pracy

Inżynieria specyficzna dla klienta

Aby osiągnąć cele w zakresie dekarbonizacji w sektorze mobilności, systemy kolei miejskich i głównych, muszą w nadchodzących dziesięcioleciach ogromnie zwiększyć swoje zdolności przewozowe. Instalacja i modernizacja cyfrowa radiowych systemów bezpieczeństwa pociągów, takich jak CBTC lub ETCS, w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia wydajności głównych linii kolejowych i metra. Kluczowym wyzwaniem dla wdrożenia nowych komponentów antenowych i bezpieczeństwa, jest stworzenie bezpiecznego interfejsu łączności i energii elektrycznej, który będzie odporny na trudne warunki środowiskowe na torach kolejowych i w tunelach metra.

Inżynieria specyficzna dla klienta
Specjaliści zespołu usług montażowych Weidmüller oferują dostosowane do potrzeb interfejsy elektryczne do zastosowań kolejowych, a ponadto
 • Konsultacje aplikacyjne świadczone przez doświadczony zespół sprzedażowy
 • Inżynieria oparta na rozwiązaniach wg uzgodnionych specyfikacji
 • Wnikliwy rozwój projektu i pomoc w dokumentacji
 • Profesjonalne zarządzanie projektem z kwalifikacjami IRIS
 • Usługi testowania typu i kwalifikacji świadczone przez certyfikowane laboratorium

Produkty i rozwiązania dla kolei i infrastruktury

Zgodność ze wszystkimi właściwymi normami kolejowymi

Warunki środowiskowe są bardzo wymagające dla technologii automatyki i komunikacji na pokładzie pociągu i na zewnątrz na torze kolejowym. Wszystkie komponenty i interfejsy muszą być w stanie wytrzymać zarówno drgania, jak i wstrząsy spowodowane przejazdem pociągu przez łącznik kolejowy, a także temperaturę i warunki pogodowe w ekstremalnych klimatach, takich jak górska Arktyka czy nawet pustynia. Ponadto, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerów, muszą być spełnione wysokie wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Te trudne warunki są określone w „normie dla urządzeń elektronicznych używanych w taborze kolejowym”:
 • EN 50155 ‒ Zastosowania kolejowe ‒ Wyposażenie elektroniczne stosowane w taborze
 • IEC 60571 ‒ Międzynarodowa norma dotycząca wyposażenia elektronicznego stosowanego w taborze z niewielkim odchyleniem równoważnym do EN 50155
 • EN 61373 ‒ Wyposażenie taboru kolejowego ‒ Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje
 • EN 50125 ‒ Zastosowania kolejowe ‒ Warunki środowiskowe stawiane urządzeniom
 • EN 50124 ‒ Koordynacja izolacji ‒ Wymagania podstawowe ‒ Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe dla całego wyposażenia elektrycznego i elektronicznego
 • EN 45545 ‒ Ogień i dym
 • NFPA130 / ASTM E ‒ Kryteria ognia i dymu stosowane na rynku amerykańskim

Weidmüller ma certyfikat IRIS

Celem IRIS (International Railway Industry Standard) Certification™ jest poprawa jakości i niezawodności produktów kolejowych poprzez łańcuch dostaw i wdrożenie globalnego systemu oceny dostawców dla branży kolejowej. Weidmüller ma certyfikat IRIS od jego wdrożenia i była to pierwsza firma z certyfikatem opartym na nowej normie międzynarodowej ISO/TS 22163.

Aktualności kolejowe

Do pobrania

Masz więcej pytań?

* Pola wymagane

* Pola wymagane

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane