Łatwe podłączanie przewodów aluminiowych

Korzystanie z zalet kabli / przewodów aluminiowych – profesjonalne podłączanie przewodów aluminiowych w złączkach szeregowych

Łatwe podłączanie przewodów aluminiowych

Kabel/przewód aluminiowy jako nowy trend

Rozwój gospodarczy i uprzemysłowienie w większości krajów wschodzących powodują szybki wzrost cen surowców na świecie. Stosunek cen miedzi do aluminium wzrósł do 1:4, co z kolei sprawia, że aluminium jest interesującym materiałem wykonania przewodów dla wielu branż.

Łatwość obsługi, a w szczególności układania kabli/przewodów aluminiowych, które są do 70 procent lżejsze, sprawia, że klienci zastanawiają się nad swoim podejściem, zwłaszcza jeśli chodzi o przewody o przekroju większym niż 16 mm². Podczas podłączania takich przewodów aluminiowych w instalacjach elektrycznych, musi być spełniony szereg ogólnych warunków, aby zapewnić bezpieczny styk z przewodnikiem i jego trwałą stabilność w zacisku.

0 %

PRZEWODZENIE

„kappa” przewodzenia elektrycznego może być stosowana do miedzi (56 m/(Ω * mm²)) i aluminium (36 m/(Ω * mm²)).

0 %

CENA

Cena na rynku światowym (stan na grudzień 2022) między miedzią a aluminium.

0 %

GĘSTOŚĆ

Gęstość miedzi wynosi 8920 kg/m³, a aluminium 2700 kg/m³.

Prawidłowe połączenie i zakończenie przewodów aluminiowych

null

Przewody aluminiowe do połączeń pośrednich (w praktyce)

- Końcówki kablowe oczkowe

- Wciskane śruby połączeniowe

- Podkładka Cu/Al (CUPAL)

Przewody aluminiowe do połączeń bezpośrednich (3-stopniowych)

- Zdrapywanie

- Smarowanie

- Łączenie

Wstępna obróbka i połączenie bezpośrednie w blokach WPD

Przejście z aluminium na miedź

Przejście z aluminium na miedź

Złączki szeregowe WPD Weidmüller pozwalają na proste, bezpieczne i opłacalne przejście z przewodów/kabli aluminiowych na przewody miedziane wewnątrz rozdzielnicy.

Na przykład, linia zasilania rozdzielnicy może być wykonana z użyciem przewodów aluminiowych po jednej stronie bloku WPD i przewodów miedzianych po drugiej stronie bloku.

Opis wstępnej obróbki przewodu aluminiowego i wymagane momenty obrotowe można znaleźć na odpowiednich kartach charakterystyki produktu.

Do pobrania

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane