Uzyskaj licencję

Uzyskaj licencję

Nasza oparta na chmurze platforma to przepustka do świata serwisów cyfrowych Weidmüller oraz proste, intuicyjne i przyszłościowe narzędzie rozwoju przemysłowego IoT. Nie wszystkie przypadki zastosowania wymagają dostępu do wszystkich serwisów – pakiety licencji easyConnect uwzględniają różne potrzeby. Licencje platformy easyConnect zawierają umowy o poziomie serwisu (SLA) i są zawsze powiązane z dzierżawą, podczas gdy liczba użytkowników w dzierżawie może być ograniczona.

Przegląd pakietów

Pakiet infrastrukturalny jest podstawowym pakietem dla wszystkich innych pakietów. Aby korzystać z pakietu AutoML, należy dodatkowo korzystać z podstawowego pakietu przemysłowego IoT.

Pakiet infrastrukturalny

Pakiet infrastrukturalny

Pakiet infrastrukturalny

Pakiet infrastrukturalny stanowi podstawę korzystania z platformy i jest warunkiem wstępnym dla każdego innego pakietu licencji. Umożliwia użytkownikom tworzenie wirtualnych struktur zasobów, tworzenie nowych użytkowników i podłączanie urządzeń.

Serwisy w pakiecieWarunki wstępne
 • Zarządzanie użytkownikami i dzierżawą
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Zarządzanie zasobami
 • Połączenia IIoT (rozszerzenia urządzenia)
 • Brak

Specyfikacje wydajnościOpłaty licencyjne
 • Dzierżawy: jedna
 • Użytkownicy: bez ograniczeń
 • Połączone urządzenia: bez ograniczeń
 • Zasoby: bez ograniczeń
 • Bezpłatnie

Podstawowy pakiet przemysłowego IoT

Podstawowy pakiet przemysłowego IoT

Podstawowy pakiet przemysłowego IoT

Ten podstawowy pakiet to Twoja przepustka do przemysłowego IoT. Uwzględnione serwisy i rozszerzenia urządzeń umożliwiają użytkownikom zbieranie danych telemetrycznych z podłączonych urządzeń Weidmüller oraz przechowywanie i analizowanie ich w chmurze.

Serwisy w pakiecieWarunki wstępne
 • Przechowywanie danych i telemetrii
 • Wizualizacja danych
 • Usługa telemetryczna (rozszerzenie urządzenia)
 • Pakiet infrastrukturalny

Specyfikacje wydajnościOpłaty licencyjne (bez podatku VAT)
Rozmiar S
 • Do 100 punktów danych
 • Do 10 000 wiadomości dziennie
Rozmiar M
 • Do 1000 punktów danych
 • Do 100 000 wiadomości dziennie
Rozmiar L
 • Do 10 000 punktów danych
 • Do 1.000.000 wiadomości dziennie
Rozmiar S
 • Na życzenie
Rozmiar M
 • Na życzenie
Rozmiar L
 • Na życzenie

Pakiet dostępu zdalnego

Pakiet dostępu zdalnego

Pakiet dostępu zdalnego

Ten pakiet gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i sprzętu, a jednocześnie umożliwia wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi, klientami użytkownika, uprawnieniami dostępu lub wersjami oprogramowania sprzętowego.

Serwisy w pakiecieWarunki wstępne
 • Dostęp zdalny (u-link)
 • Klient PC u-link
 • Klient urządzenia u-link
 • Pakiet infrastrukturalny

Specyfikacje wydajnościOpłaty licencyjne (bez podatku VAT)
Rozmiar S
 • 50 połączeń u-link
 • 3 równoległe połączenia VPN
Rozmiar M
 • 250 połączeń u-link
 • 3 równoległe połączenia VPN
Rozmiar L
 • 500 połączeń u-link
 • 3 równoległe połączenia VPN
Rozmiar S
 • Na życzenie
Rozmiar M
 • Na życzenie
Rozmiar L
 • Na życzenie

Pakiet uczenia maszynowego AutoML

Pakiet uczenia maszynowego AutoML

Pakiet uczenia maszynowego AutoML

Nasz pakiet AutoML umożliwia użytkownikom samodzielne tworzenie modeli opartych na algorytmach AI i ML, bez konieczności korzystania z pomocy zewnętrznej. Umożliwia generowanie modeli, które mogą wykrywać normalne i wadliwe zachowania maszyny, na podstawie danych telemetrycznych dostępnych w easyConnect oraz wiedzy specjalistycznej użytkownika w zakresie aplikacji.

Serwisy w pakiecieWarunki wstępne
 • Konstruktor modeli AutoML
 • Pakiet infrastrukturalny
 • Podstawowy pakiet przemysłowego IoT

Specyfikacje wydajnościOpłaty licencyjne (netto, bez podatku VAT)
 • Dane: do 15 GB
 • Modele: bez ograniczeń
 • Na życzenie

Pakiet testowy

Pakiet testowy

Pakiet testowy

Pakiet testowy umożliwia użytkownikom uzyskanie wstępnej wiedzy na temat korzystania z platformy easyConnect z ograniczoną liczbą użytkowników, urządzeń i danych telemetrycznych. Dostępny jest dedykowany pakiet testowy dla usługi uczenia maszynowego AutoML. Skontaktuj się z nami bezpośrednio w celu uzyskania osobistego dostępu. Let's connect.

Serwisy w pakiecieWarunki wstępne
 • Zarządzanie użytkownikami i dzierżawą
 • Zarządzanie urządzeniami
 • Zarządzanie zasobami
 • Przechowywanie danych i telemetrii
 • Wizualizacja danych
 • Dostęp zdalny (u-link)
 • Usługa telemetryczna (rozszerzenie urządzenia)
 • Połączenie IIoT (rozszerzenia urządzenia)
 • Brak

Specyfikacje wydajnościOpłaty licencyjne
 • Dzierżawy: 1
 • Użytkownicy: 3
 • Połączone urządzenia: 2
 • Zasoby: bez ograniczeń
 • VPN: 1 połączenie
 • Magazyn danych: 100 MB
 • Czas trwania: 3 miesiące
 • Bezpłatnie

Zamów odpowiedni pakiet.

Zamów odpowiedni pakiet.

* Pola wymagane