Power to X

Nasz wkład w bardziej efektywne i kompleksowe wykorzystanie zielonej energii

Power to X

Nasza wiedza specjalistyczna dla niskoemisyjnego świata przyszłości

Nasza wiedza specjalistyczna dla niskoemisyjnego świata przyszłości

Wykorzystanie paliw kopalnych będzie musiało się zakończyć, aby ochronić nasze środowisko naturalne dla przyszłych pokoleń. Z naszym szerokim doświadczeniem w zakresie połączeń elektrycznych dla tradycyjnej techniki procesowej, zabezpieczeń i sterowania instalacji w połączeniu z silnym zaangażowaniem w przemysł fotowoltaiczny i wiatrowy, jesteśmy idealnym partnerem do wspierania tej zmiany już teraz oraz w przyszłości.

Wykorzystując naszą wiedzę w zakresie produktów, systemów i rozwiązań oraz pionierskiego ducha, pragniemy umożliwić naszym klientom łatwe wdrożenie technologii przemysłowego IOT – czy to w technologii Power-to-Hydrogen, Power-to-Heat, czy Power to X.

Perspektywa zielonej energii dla Niemiec

100 %

Minimalne ograniczenie emisji całkowitych

W zakresie celów klimatycznych na rok 2030

1 TWh

Spodziewane zapotrzebowanie na elektryczność

W 2030 roku

1 %

Minimalny udział energii odnawialnej w elektryczności

W zakresie celów klimatycznych na rok 2030

0 MW

Wymagany roczny wzrost energii z wiatru

Aby osiągnąć cele klimatyczne dla roku 2030

Źródło: Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego 2019; Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln gGmbH (EWI)/Handelsblatt 2020

Koncepcja P2X

Power to X opisuje przekształcanie energii odnawialnej w wodór oraz oparte na wodorze paliwa syntetyczne oraz materiały bazowe. W połączeniu z inteligentnymi sieciami energetycznymi umożliwia to wykorzystanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna i wiatrowa, nawet w chwili, gdy nie są one dostępne. Ponadto technologia ta może być również wykorzystana w takich sektorach transportu, jak lotnictwo czy żegluga dalekomorska, w których nie spodziewa się możliwości bezpośredniego wykorzystania elektryczności w przyszłości.

Technologia Power to X jest zatem postrzegana jako kluczowa na drodze do transformacji energetycznej w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Nasze rozwiązania wnoszące wartość dodaną dla Power to X

Konserwacja predykcyjna dla ogniw elektrolitycznych i paliwowych

Analityka Przemysłowa

Oferta analityki przemysłowej firmy Weidmüller to aplikacje AI zorientowane na zastosowania, które pomagają w wykrywaniu i klasyfikowaniu nieprawidłowości, skutecznie skracając czas przestojów. Dzięki konserwacji predykcyjnej można planować okresy serwisowe w sposób ukierunkowany i zgodnie z zapotrzebowaniem. Co więcej można dokonać wiarygodnych prognoz dotyczących jakości produktów (jakość predykcyjna) na podstawie ciągłych zapisów czujnika, stanu i danych przetwarzania. Klient decyduje, czy chce współpracować z doświadczonymi analitykami danych i wspólnie projektować rozwiązania, czy też chce korzystać z narzędzia Automated Machine Learning Tool w celu niezależnego wykorzystywania zalet sztucznej inteligencji.

Konserwacja predykcyjna dla ogniw elektrolitycznych i paliwowych
Wyjątkowe zalety
  • Przechowywanie lokalne lub w chmurze – stuprocentowe bezpieczeństwo danych. Dzięki międzyplatformowym rozwiązaniom analityki przemysłowej, możesz samodzielnie zdecydować, jak chce korzystać z danych. Nasze serwisy obsługują wszystkie standardowe rozwiązania w chmurze, takie jak Microsoft Azure, Amazon Web Services i IBM Cloud. Mogą być również używane „lokalnie” na serwerach wewnętrznych lub bezpośrednio w maszynie
  • Kompletne rozwiązania z jednego źródła – pomagamy zaprojektować optymalną infrastrukturę danych oraz wybrać idealne czujniki i komponenty. Nasze moduły analityczne są dostosowane do potrzeb klienta, aby dostosować moc obliczeniową i transmisję danych do istniejących środowisk informatycznych.

Zdecentralizowane stacje sterowania i obsługi

Rozwiązania przemysłowego IoT – „od danych do wartości”

Nasza kompleksowa i najnowocześniejsza oferta IIoT dotyczy zarówno aplikacji typu greenfield, jak i brownfield. Oferujemy komponenty i rozwiązania do pozyskiwania, wstępnego przetwarzania, przesyłu i analizy danych. Jedno jest jasne: przemysłowy IoT nie jest celem samym w sobie. Wynikająca z niego wartość dodana wykorzystywana jest w specyficznych zastosowaniach, np. w zwiększaniu efektywności energetycznej czy sprawniejszym zlecaniu prac serwisantom, dzięki usłudze zdalnej konserwacji. I wreszcie, co równie ważne, umożliwiamy naszym klientom opracowywanie nowych modeli biznesowych przy użyciu sztucznej inteligencji. Korzystając z naszego doświadczenia i wiedzy specjalistycznej o aplikacjach odnawialnych i EX projektujemy przemysłowy IoT razem z użytkownikiem i dla użytkownika: łatwo i skutecznie.

Zdecentralizowane stacje sterowania i obsługi
Wyjątkowe zalety
  • Łatwośc użycia – bez względu na to, czy potrzebujesz łatwej i szybkiej modernizacji rozwiązań IoT, otwartej inżynierii opartej o przeglądarkę internetową czy też tworzenia modeli do samouczenia się maszyn bez żadnych umiejętności w zakresie nauki o danych – odkryj łatwą drogę do przemysłowego IoT.
  • Rozwiązanie end-to-end – od „danych do wartości”: dzięki naszej kompleksowej i najnowocześniejszej ofercie rozwiązań dla IIoT, umożliwiamy naszym klientom połączenia od czujnika po chmurę, a nawet więcej: pozyskiwanie, wstępne przetwarzanie i przesyłanie danych stanowiące podstawę infrastruktury, na której opiera się analiza danych.

Obudowy zmodyfikowane i zmontowane

Usługa Fast Delivery Service – indywidualnie konfigurowane listwy zaciskowe i obudowy

W ramach usługi Fast Delivery Service, można skonfigurować w oprogramowaniu Weidmuller Configurator (WMC) listwę zaciskową lub zmodyfikowaną obudowę i otrzymać w kilka minut automatyczną wycenę z obietnicą dostawy dla indywidualnej konfiguracji.

Obudowy zmodyfikowane i zmontowane
Wyjątkowe zalety
  • Wyższa jakość – klienci wymagają maksymalnej niezawodności przy minimalnej obsłudze poinstalacyjnej. Dzięki usłudze Fast Delivery w najkrótszym możliwym czasie możesz otrzymać indywidualne, gotowe do instalacji, zmontowane listwy zaciskowe oraz zmodyfikowane obudowy, puste lub wyposażone. W ten sposób unikasz błędów montażu i zwiększasz niezawodność swoich produktów. Zdecydowany krok w kierunku wyższej jakości.
  • Mniejsze koszty – instalacje stają się coraz bardziej wyspecjalizowane i złożone. Z tego względu musisz magazynować wiele potrzebnych komponentów. Dzięki usłudze szybkiej dostawy możesz otrzymać kompletne zmontowane produkty w najkrótszym możliwym czasie, znacznie zmniejszając koszty zakupu i magazynowania.

Zaprojektowane rozwiązania dostosowane do potrzeb certyfikacji klienta:

Zaprojektowane rozwiązania dostosowane do potrzeb certyfikacji klienta:

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane