Przyszłościowe i niezawodne rozwiązania dla przemysłu procesowego

Przyszłościowe i niezawodne rozwiązania dla przemysłu procesowego

Od ponad 60 lat w przemyśle procesowym nazwa Weidmüller, wraz z naszą marką, Klippon®, jest równoznaczna ze zobowiązaniem do zagwarantowania klientom najwyższego poziomu kompetencji, wiedzy fachowej, jakości, usług i niezawodności. Staramy się być liderem rynkowym, oferując rozwiązania w zakresie techniki łączeniowej, komunikacji i digitalizacji na styku obszarów bezpiecznych i niebezpiecznych z zachowaniem ciągłości sygnałów i z ograniczaniem energii w celu ochrony przed ryzykiem wybuchu.

Jesteśmy niezawodnym partnerem przemysłu naftowego i gazowego, dlatego możemy zaoferować klientom:

Wiedza specjalistyczna

Wiedza specjalistyczna

Niedościgniona wiedza na temat zasilania dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwiązań w strefach niebezpiecznych.

Automatyzacja

Automatyzacja

Zapewnienie zasilania, transmisji sygnałów i danych w celu maksymalizacji dostępności i sprawności instalacji w systemie.

Digitalizacja

Digitalizacja

Od danych procesowych po inteligentne, oparte na analizie danych usługi dla obszarów w strefach Ex i poza nimi.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Kompleksowe, certyfikowane rozwiązania, takie jak powlekanie G3, SIL3, Atex, UL&CSA, IECEx i GOST.

Jakość

Jakość

Uniwersalne platformy konwersji dla starszych rozwiązań migracyjnych DCS do porządkowania i dystrybucji sygnałów.

Rozwiązania

Rozwiązania

Od solidnego i bezpiecznego monitoringu obiektu przez diagnostykę zdalną i lokalną po bezpieczne sieci i chmurę.

Wraz ze wzrostem popytu światowego, wysokimi wahaniami cen i coraz bardziej rygorystycznymi przepisami ochrony środowiska przemysł naftowy i gazowy stoi przed trzema poważnymi wyzwaniami: zmniejszeniem kosztów, optymalizacją wydajności podstawowych zasobów przemysłowych oraz poprawą wpływu na środowisko.

Stuart Bell, wiceprezes Global Sales Project Management

Stawiamy czoła wyzwaniom rynkowym dzięki innowacjom i pasji

Sektor wydobywczy

Sektor wydobywczy

Sektor wydobywczy

Zapewniamy rozwiązania specjalne dla systemów produkcji na lądzie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa procesu. Nasze rozwiązania zapewniają maksymalny poziom automatyzacji każdego systemu produkcji, niezależnie od tego, czy chodzi o opracowanie bezpiecznych i wydajnych procesów produkcyjnych, zapewnienie niezawodnego monitorowania procesów czy bezpieczną transmisję danych.

Rurociągi przesyłowe

Rurociągi przesyłowe

Rurociągi przesyłowe

Rozwiązania monitorowania mają zasadnicze znaczenie dla zapewnienia sprawnego i wydajnego funkcjonowania rurociągów przesyłowych. Dlatego też niezawodna komunikacja i technologia radiowa mają zasadnicze znaczenie dla monitorowania i dostępu do zdalnych systemów. Wspieramy naszych klientów, oferując niezawodne i bezpieczne rozwiązania monitorowania, w tym pomiary poziomu napełnienia, ochronę przed przepełnieniem i kontrolę wykorzystania.

Rafinerie

Rafinerie

Rafinerie

Niezwykle ważne jest, aby złożone procesy działały niezawodnie podczas obsługi procesu rafinacji. Weidmüller oferuje rozwiązania obudów dostosowane do aplikacji, z ochroną przeciwwybuchową zapewniającą bezpieczne i niezawodne działanie wszystkich procesów i komponentów w całym procesie oczyszczania paliw.

Instalacje morskie

Instalacje morskie

Instalacje morskie

Systemy instalacji morskich często narażone są na ekstremalne warunki środowiskowe. Wszechstronne, bardzo złożone systemy muszą funkcjonować niezawodnie i ekonomicznie w trudnych warunkach. Zapewniamy solidny sprzęt i oprogramowanie, aby sprostać tym wymaganiom, jak również rozwiązania monitorowania, dzięki czemu procesy produkcyjne nigdy nie zostaną przerwane.

Transport

Transport

Transport

Ze względu na złożoność i charakter transportu paliw ważne jest wprowadzenie zautomatyzowanych i zdigitalizowanych rozwiązań, które mogą zapewnić wyższą wydajność systemów i urządzeń monitorujących, aby spełnić najwyższe standardy branżowe.

Magazynowanie

Magazynowanie

Magazynowanie

Bazy magazynowe stanowią zbiór zbiorników, w których przechowuje się ropę naftową i produkty naftowe. Ze względu na liczbę i wielkość konstrukcyjną zbiorników, jak również obszar geograficzny, kluczowe znaczenie ma zastosowanie solidnych rozwiązań monitorowania dla mierników, poziomów i zaworów oraz solidnych i niezawodnych systemów przelewowych.

Najważniejsze produkty dla przemysłu naftowego i gazowego

PROtop – zaawansowane zasilacze

Najlepsze, odporne na przyszłe wyzwania i zrównoważone rozwiązanie: zaawansowane zasilanie dla najwyższych wymagań Przemysłu 4.0

Bezprzerwowe zasilanie w każdym środowisku: instalacje działające 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu wymagają szczególnie niezawodnego zasilania, które wytrzyma surowe warunki środowiskowe. Monitorowanie stanu w celu ukierunkowanej konserwacji prewencyjnej staje się zatem coraz ważniejsze. PROtop łączy najwyższą sprawność i niewielkie obudowy o wysokiej trwałości i bezpośrednie połączenie równoległe bez modułów diodowych.

Zmniejsza to koszty i zwalnia miejsce w szafie sterowniczej. Ze względu na mocną technologię DCL nawet trudne obciążenia – na przykład silniki – działają płynnie, podczas gdy wyłączniki nadmiarowo-prądowe wyzwalane są niezawodnie. Ta doskonała komunikacja umożliwia stałe monitorowanie stanu i pełną integrację z systemami sterowania.

PROtop – zaawansowane zasilacze
Wyjątkowe zalety
  • Bezpieczne wyzwalanie wyłączników nadmiarowo-prądowych dzięki DCL
  • Duże rezerwy energii do uruchamiania silników dzięki DCL
  • Najwyższa sprawność i bardzo długi okres eksploatacji
  • Konstrukcja zapewniająca wyjątkową oszczędność miejsca
  • Zintegrowane O-Ring MOSFET zapewniające redundancję lub działanie równoległe
  • Rozwiązanie odporne na przyszłe wymagania dzięki opcjonalnym modułom komunikacyjnym

Systemy obudów Klippon® Protect

Systemy obudów Klippon® Protect

Systemy obudów Klippon® Protect

Bezpieczne sterowanie procesami w środowiskach zagrożonych wybuchem

Obudowy spełniają ważną funkcję ochronną i codziennie dowodzą swojej wartości, nawet w najtrudniejszych warunkach. Wszystkie branże, od budowy maszyn, przez transport, inżynierię energetyczną, po przemysł procesowy, mają swoje specyficzne wymagania co do wykonania obudów. Jednocześnie obudowy muszą spełniać surowe wymogi w odniesieniu do niezbędnych dopuszczeń międzynarodowych.

Dostarczamy certyfikowane obudowy dla zapewnienia gwarantowanej ochrony. Nasz system obudów Klippon® Protect otrzymał dopuszczenia niezbędne do użytku w przemyśle i strefach zagrożonych wybuchem. Jest również na tyle elastyczny, że umożliwia optymalne dostosowanie do wymagań użytkownika. Usługi indywidualnie dostosowanego montażu wieńczą naszą ofertę, zapewniając optymalne wsparcie procesu.

Więcej produktów dla branży naftowej i gazowej

Aktualności z branży naftowej i gazowej

Do pobrania

Twój kontakt z Klippon Engineering

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane