Wykonuj okablowanie zgodne z normami DIN i innymi, ze złączkami instalacyjnymi AITB

Istnieje wiele norm DIN i regulacji DIN VDE co do instalacji elektrycznych domów i mieszkań. Wynikają one z konieczności spełnienia wysokich standardów bezpieczeństwa i zwiększonej ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych i konstrukcji rozdzielnic. Normy te dotyczą również szerokiej gamy komponentów i urządzeń elektrycznych, które często muszą być zintegrowane w złożonych rozdzielnicach i podrozdzielniach dla systemów niskiego napięcia, w bardzo ograniczonych przestrzeniach.

Nasze nowe złączki instalacyjne AITB zostały specjalnie opracowane w celu spełniania szczególnych wymagań i przepisów bezpieczeństwa dla zgodnych ze standardem i nowoczesnych instalacji elektrycznych. Specjalne cechy złączki szeregowej rozłączającej linię neutralną wnoszą wartość dodaną do projektowania, instalacji i obsługi na miejscu. Istniejące portfolio złączek szeregowych, śrubowych, jest kompatybilne z systemem AITB i ułatwia pomiar rezystancji izolacji wymagany przez normę – uziemienie ochronne (PE) względem linii neutralnej (N) i uziemienie ochronne względem wszystkich faz (L1, L2, L3).

Złączki instalacyjne 3-poziomowe zapewniają wartość dodaną we wszystkich fazach prefabrykacji szaf

null

Faza projektowania decyduje o sukcesie oraz opłacalności całego procesu prefabrykacji rozdzielnic. Wymaga to inteligentnego powiązania cyfrowych danych artykułów oraz narzędzi projektowych. Wydajność i łatwość okablowania mają kluczowe znaczenie na etapie montażu.

Nasze produkty wyróżniają się pod tym względem intuicyjną obsługą i przejrzystą konstrukcją. Wszystkie funkcje zacisków można od siebie odróżnić natychmiast.

Nasze złączki Klippon® Connect wyposażono w znormalizowane punkty pomiarowe umożliwiające automatyczne testowanie i sprawdzanie procesów. W ten sposób zadania związane z konserwacją i testowaniem można wykonywać znacznie bezpieczniej i szybciej.

Łatwe spełnianie rosnących norm i standardów bezpieczeństwa zgodnie z DIN VDE

DIN VDE 0100-718 - VDE 0100-718 i DIN VDE 0100-482 VDE 0100-482 i VDE 0105-100 DIN VDE 0105-100

DIN VDE 0100-718 - VDE 0100-718 i DIN VDE 0100-482 VDE 0100-482 i VDE 0105-100 DIN VDE 0105-100

Wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w budownictwie mają na celu ochronę osób i sprzętu w miejscach pracy. Istnieje wiele norm, takich jak norma DIN VDE 0100-718 - VDE 0100-718 (instalacje elektryczne niskonapięciowe), norma DIN VDE 0100-482 - VDE 0100-482 (obsługa instalacji elektrycznych pożarowych, zagrożenie pożarowe), DIN VDE 0105-100 - VDE 0105-100 (obsługa instalacji elektrycznych), a także DIN VDE 0701-0702 - VDE 0701-0702 (naprawa i przebudowa sprzętu elektrycznego), które obejmują każdy komponent, nieważne jak mały, w ogólnym systemie lub odnoszą się do bezpiecznej obsługi instalacji na miejscu pracy.

Normy i standardy zwiększają również wymagania dotyczące bezpieczeństwa dla wszystkich systemów elektrycznych i ich komponentów, na przykład systemu złączek szeregowych, który pełni rolę interfejsu między systemem elektrycznym a budynkiem. Normy DIN VDE odnoszą się do ochrony przeciwpożarowej lub unikania zagrożenia potencjalnym pożarem, obsługi elektrycznych systemów lub naprawy i modyfikacji sprzętu elektrycznego.

Pomiary i testy rezystancji izolacji / Pomiar rezystancji izolacji

Norma DIN VDE 0100-600 „Instalacje elektryczne niskonapięciowe” zawiera wymagania dotyczące wstępnego badania instalacji elektrycznych. Przy teście przed oddaniem systemu do eksploatacji elektryk określa, czy wymagania normatywne zostały spełnione podczas budowy systemu elektrycznego.

W konstrukcji i instalacji szaf rozdzielczych dla instalacji elektrycznych systemów niskiego napięcia w budynkach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych, wymagania normatywne obejmują otwieranie i zamykanie obwodów z bezpiecznikami na potrzeby pomiaru rezystancji izolacji. W zależności od liczby grup obwodów wewnątrz obiektu, odłączanie można przeprowadzić za pomocą standardowej dźwigni rozłączającej lub suwaka rozłączającego. Wymagany pomiar lub kontrola rezystancji izolacji wszystkich przewodów względem uziemienia ochronnego (PE/uziemienie ochronne) muszą być przeprowadzone zgodnie z normą DIN VDE 0100-718 i VDE 0100-482 bez rozłączania przewodu neutralnego, w celu wykrycia usterek izolacji w systemie.

W obwodach prądowych o mniejszej liczbie ścieżek prądowych pomiar rezystancji izolacji wykonywany jest za pomocą standardowych rozłączników (dźwigni) w złączce zaciskowej. W przypadku większych obwodów prądowych z wieloma pojedynczymi obwodami, do pomiaru rezystancji izolacji stosuje się suwak odłączający, który zapewnia kontakt z szyną zbiorczą 10x3 N. Sam pomiar rezystancji izolacji jest wykonywany wygodnie i bezpiecznie za pomocą zintegrowanego punktu probierczego na odpowiedniej złączce instalacyjnej na szynie DIN.

Pomiar izolacji na złączkach instalacyjnych w małych grupach obwodów

Pomiar izolacji na złączkach instalacyjnych w małych grupach obwodów

DIN VDE 0100 część 718 i DIN VDE 0100 część 482, z serii norm VDE 0100 (VDE 0100), wymagają pomiaru / przetestowania rezystancji izolacji wszystkich przewodów względem uziemienia ochronnego (uziemienie/PE) bez odłączania przewodu neutralnego. W budynkach o wielu obwodach FI/LS, każde pomieszczenie lub ścieżka prądowa stanowi pojedynczy obwód, który należy uwzględnić oddzielnie podczas pomiaru.

W przypadku złączek instalacyjnych AITB każdy potencjał N można kierować oddzielnie przez pojedyncze elementy rozłączające i separować do pomiarów izolacji. Rezystancję można łatwo i bezpiecznie zmierzyć z określonym napięciem testowym za pomocą zintegrowanego punktu probierczego w odpowiednim punkcie połączenia.

Pomiar izolacji na złączkach instalacyjnych w dużych grupach obwodów

Pomiar izolacji na złączkach instalacyjnych w dużych grupach obwodów

W przypadku dużych grup obwodów, bezpieczny styk z szyną miedzianą jest zapewniany poprzez suwak rozłączny N na złączce szeregowej rozłączającej N. Powoduje to zamknięcie obwodu, który rozciąga się od suwaka izolującego do szyny miedzianej. Jeśli suwak jest ustawiony w pozycji końcowej, otwiera styk z szyną zbiorczą N.

W ten sposób obwód zostaje przerwany, a rezystancję izolacji można zmierzyć wygodnie i bezpiecznie z określonym napięciem testowym. W tym celu w odpowiednim punkcie połączenia dostępny jest zintegrowany punkt probierczy. Wskaźnik położenia na suwaku rozłącznym informuje o bieżącym stanie systemu tj. styku z szyną zbiorczą. Można go również odczytać po wykonaniu okablowania.

Zaawansowane i jednolite akcesoria

Konstrukcja złączek szeregowych dla branży budowlanej wymaga, aby wiele poszczególnych akcesoriów połączonych ze sobą spełniało kryteria normy. Zgodność w zakresie odstępów i odległości między częściami przewodzącymi, zabezpieczenie palców, a nawet możliwość skanowania obszarów funkcjonalnych to tylko niektóre z niezbędnych i żądanych właściwości. Należy zapewnić maksymalną elastyczność przy indywidualnym projektowaniu rozdzielnicy w zakresie planowania, montażu i późniejszej eksploatacji.

Akcesoria Klippon® Connect do okablowania instalacji budynkowych spełniają te wymagania i potrzeby. Jednolity system szyny zbiorczej umożliwia stosowanie kombinacji różnych systemów połączeń (przyłącze PUSH IN i śrubowe) i jednorodnych akcesoriów. Zakres rozciąga się od płytki końcowej do miedzianej szyny zbiorczej 10x3, wraz z akcesoriami, oraz różnych opcji doprowadzenia zasilania i złączek do systemu.

Czyste i wyraźne rozróżnienie wewnętrznych i zewnętrznych okablowanie w szafie sterowniczej

Czyste i wyraźne rozróżnienie wewnętrznych i zewnętrznych okablowanie w szafie sterowniczej

Dzięki AITB 16 BB NLO szyna zbiorcza neutralnego przewodnika jest zintegrowana z układem szybko, bezpiecznie i bez żadnych dodatkowych narzędzi. Podobnie jak w przypadku złączek instalacyjnych, wewnętrzne okablowanie w szafie sterującej jest skierowane w stronę neutralnej szyny zbiorczej przewodzącej. Stwarza to wyraźne wizualne rozróżnienie między okablowanie wewnętrzną na producencie rozdzielnicy a okablowanie zewnętrzną na budowie. AEB ITB 16 BBBL, bez funkcji przyłącze dla przewodnika, uzupełnia portfel.

Zabezpieczenie palców – osłanianie komponentów pod napięciem

Zabezpieczenie palców – osłanianie komponentów pod napięciem

Profil osłonowy listwy zaciskowej BB-CV AITB 3X10 zapewnia niezbędne zabezpieczenie palców. Wystające części szyny zbiorczej, które są przewidziane jako rezerwa w rozdzielnicy, mogą być w ten sposób zabezpieczone przed niezamierzonym kontaktem, podczas prac konserwacyjnych lub pomiarów. Profil osłonowy może być elastycznie i indywidualnie przycinany na odpowiednią długość.

Wspornik końcowy, blok wsparcia i płyta końcowa sprytnie połączone w jednym produkcie

Wspornik końcowy, blok wsparcia i płyta końcowa sprytnie połączone w jednym produkcie

AEB ITB 2.5/4 BB BL jest jednym z uniwersalnych akcesoriów Klippon® Connect do instalacji okablowania. Wspornik końcowy służy jako blok wsparcia dla szyny. Ze względu na identyczny kontur z 3-poziomową złączką instalacyjną AITB 2.5 BB... może być dodatkowo stosowany do separacji wzrokowej listwy zaciskowej, ale także jako płytka zamykająca. Pozwala to zaoszczędzić na dodatkowych komponentach i na czasie pracy. Uchwyt etykiety (WAD 5) jest dostępny po stronie przedniej produktów.

Do pobrania

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane