Serwisy dla różnych zastosowań, od zdalnego dostępu do uczenia maszynowego AutoML

easyConnect to bilet do świata cyfrowych serwisów, firmy Weidmüller. Początkowo koncentrujemy się na technologii IIoT, a nasze serwisy są zbudowane tak, aby umożliwić różne przypadki zastosowania, od zdalnego dostępu do uczenia maszynowego AutoML. Jako platforma serwisów przemysłowych firmy Weidmüller, easyConnect oferuje również inne serwisy produktowe, takie jak konfiguracja urządzeń OMNIMATE 4.0 czy Centrum Pomocy Technicznej.

Serwisy

Zarządzanie urządzeniami

Dodawanie urządzeń podłączonych do chmury i zarządzanie nimi, to zazwyczaj pierwszy krok, w każdym przypadku zastosowania przemysłowego IoT. Serwis zarządzania urządzeniami umożliwia dodawanie nowych urządzeń, zarządzanie informacjami o urządzeniach, aktywowanie połączeń z urządzeniami i wyświetlanie statusu online urządzeń. Do easyConnect można podłączyć kilka urządzeń Weidmüller, takich jak sterownik PLC u-control.

 • Przegląd i zarządzanie podłączonymi urządzeniami
 • Zarządzanie złączami (lub „funkcjami”) urządzeń
 • Wgląd w status kondycji urządzeń

Zarządzanie zasobami

Usługa zarządzania zasobami jest narzędziem modelowania, które umożliwia użytkownikom modelowanie zasobów i procesów oraz łączenie ich z odpowiednimi danymi w szeregu czasowym. Na przykład kierownik zakładu może chcieć modelować zakład składający się z kilku linii produkcyjnych, z których każda obejmuje kilka maszyn. Zarządzanie zasobami umożliwia tym samym użytkownikom dostosowanie konkretnych konfiguracji i dostosowanie platformy do konkretnych ich wymagań.

 • Definiowanie zasobów, łączenie danych w szeregu czasowym i konfigurowanie atrybutów zasobów niestandardowych
 • Definiowanie kategorii zasobów i współzależności zasobów („struktury zasobów”)

Wizualizacja danych

Większość aplikacji przemysłowego IoT wymaga w pierwszym etapie wdrożenia wizualizacji i analizy danych . Serwisy wizualizacji danych easyConnect, umożliwiają użytkownikom wyświetlanie, monitorowanie i przedstawianie danych dynamicznych i historycznych. Konfiguruj łatwo pulpity nawigacyjne i wykresy bez uprzednio zdobytej wiedzy specjalistycznej. Analizuj dane w dowolnym miejscu i uzupełniaj je o szeregi czasowe, za pomocą interpretacji użytkowników. Firma Weidmüller oferuje również dodatkowe narzędzia wizualizacji wykraczające poza serwis easyConnect.

 • Zakres funkcji wizualizacji (przegląd tabeli, monitorowanie na żywo, wykres)
 • Nowoczesne interfejsy użytkownika, dla obsługi których nie trzeba znać technologii internetowych

Dostęp zdalny

Bezpieczny dostęp zdalny stał się prosty. u-link gwarantuje szybki i bezpieczny dostęp do maszyn i fabryk, a jednocześnie umożliwia wydajne zarządzanie zakładami produkcyjnymi, klientami użytkownika, uprawnieniami dostępu lub wersjami oprogramowania sprzętowego. Rozwiązanie u-link jest dostępne jako serwis na platformie easyConnect, a także jako samodzielny produkt.

 • Prosta obsługa. Połącz się z maszyną jednym kliknięciem
 • Bezpieczna obsługa. Bezpieczny dostęp zdalny

Uczenie maszynowe AutoML

Dzięki rozwiązaniu uczenia maszynowego Weidmüller Industrial AutoML możesz optymalizować działalność, zwiększyć jakość produktów i tworzyć nowe modele biznesowe korzystające z zaawansowanej analityki. Będąc specjalistą w dziedzinie maszyn lub procesów możesz łatwo tworzyć, wdrażać i obsługiwać modele samouczenia się maszyn bez potrzeby posiadania umiejętności z zakresu nauki o danych. Narzędzie AutoML umożliwia transfer danych i wiedzy branżowej do modeli ML, które generują wartość dla Twojej firmy.

 • Na podstawie własnych danych i swojej wiedzy specjalistycznej
 • Bez konieczności prowadzenia zewnętrznych konsultacji lub zatrudniania analityka danych
 • Automatyczne generowanie modeli
 • Prostszy i szybszy proces opracowywania rozwiązań

Serwis OMNIMATE®

Skonfiguruj swoje własne złącza do urządzeń za pomocą konfiguratora OMNIMATE® 4.0 w tym pakiecie. Modułowa konstrukcja systemu nowej generacji złącz do urządzeń z przyłączami w technologii SNAP IN, umożliwia indywidualne projektowanie połączeń PCB. W konfiguratorze OMNIMATE® 4.0 połączysz w jednym interfejsie moduły do przesyłania mocy, sygnału i danych, pobierzesz wszystkie niezbędne dane techniczne, zamówisz darmowe próbki, otrzymasz je w ciągu 72 godzin i zindywidualizujesz swoje artykuły za pomocą nadruków tekstowych i kolorowych.

 • Zmniejsz nakład pracy inżynierskiej
 • Przejrzystość w czasie rzeczywistym dla każdego rodzaju danych cyfrowych
 • Stwórz własną konfigurację za pomocą kilku kliknięć

Urządzenia

Sterownik PLC u-control 2000

W nowoczesnych zastosowaniach IoT, technologia automatyki musi być coraz bardziej wydajna i adaptowalna.

u-control 2000 jest jednym z najbardziej kompaktowych i najnowocześniejszych sterowników PLC na rynku i stanowi główny element naszej oferty sprzętowej.

 • Technologia dwurdzeniowa umożliwia oddzielenie aplikacji działających w czasie rzeczywistym od aplikacji, w przypadku których czas wykonania nie ma krytycznego znaczenia.
 • 512 MB pamięci RAM, 4 GB pamięci flash i miejsce na kartę micro SD o pojemności do 32 GB
 • Moduły we/wy z możliwością bezpośredniej adaptacji
 • Dopuszczenia: ATEX, IECEx, DNV

Routery zapewniające bezpieczeństwo

Nasze routery ze zintegrowaną technologią VPN idealnie nadają się do bezpiecznego zdalnego dostępu do komponentów i systemów w sieciach zdalnych. Są one dostępne z łącznością przewodową lub mobilną i obsługują usługę dostępu zdalnego Remote Access Service za pomocą rozwiązania u-link. Umożliwia to szybkie i łatwe konfigurowanie systemów dostępu zdalnego bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej.

 • Bezpieczna i łatwa obsługa zdalna za pośrednictwem usługi dostępu zdalnego Remote Access Service firmy Weidmüller
 • Zwiększone bezpieczeństwo sieci dzięki zastosowaniu stabilnej kontroli zapory internetowej, przekazywania portów IP oraz segmentacji sieci
 • Pełna uniwersalność dzięki zastosowaniu interfejsów Fast Ethernet i Gigabit Ethernet o liczbie portów od 2 do 6
 • Warianty ze zintegrowanym modemem 4G/ LTE zapewniającym szybką łączność radiową opartą na Internecie

Licencje

Pakiet danych i wizualizacji

Telemetria i wizualizacja danych

Pakiet dostępu zdalnego

Punkt stykowy dla dostępu zdalnego

Pakiet uczenia maszynowego AutoML

Tworzenie i używanie modeli prognozowania

mySupport

Użyj dodatkowych funkcji w Centrum Pomocy Technicznej

Chcesz korzystać z platformy easyConnect?

Wszystkie początki są trudne – ale nie z easyConnect.

Aby rozpocząć korzystanie z easyConnect i postawić swoje pierwsze kroki,

 • Zarejestruj się w easyConnect,
 • wybierz bezpośrednio swoją preferowaną licencję,
 • rozpocznij pracę...

Dla wszystkich pakietów licencji dostępne są licencje próbne.

Przemysłowy IoT to Twój przypadek zastosowania?

Chcesz rozpocząć pracę z wykorzystaniem przemysłowego IoT?

Aby zacząć, wystarczy wykonać kilka kroków:

 • Zarejestruj się w easyConnect
 • Wybierz bezpłatną licencję próbną przez 90 dni
 • Podłącz swoje urządzenia
 • Rozpocznij gromadzenie danych...