Zainteresowała Cię platforma easyConnect?

Wszystkie początki są trudne – ale nie z easyConnect. Dowiedz się, jak zacząć pracę z easyConnect krok po kroku. Tutaj znajdziesz instrukcje, często zadawane pytania i dokumentację online.

Platforma, będąca otwartym, modułowym i idealnie zintegrowanym systemem, umożliwia korzystanie z serwisów dla szerokiego zakresu zastosowań. Zwiększ swoją sprawność i uwolnij potencjał innowacyjny, dzięki platformie easyConnect.

Przykłady zastosowania

Przemysłowy IoT

Przemysłowy IoT

Zyskanie wartości z danych

Dostęp zdalny

Dostęp zdalny

Bezpieczny dostęp zdalny może być łatwy

Analityka Przemysłowa

Analityka Przemysłowa

Tworzenie modeli uczenia maszynowego bez umiejętności w zakresie nauki o danych

Wizualizacja danych

Wizualizacja danych

Eksploracja danych telemetrycznych w chmurze

Konserwacja cyfrowa

Konserwacja cyfrowa

Obsługa maszyn i innych zasobów w trybie online

Rozpocznij pracę z wykorzystaniem przemysłowego IoT!

Krok 1 Rejestracja i logowanie do easyConnect

Zarejestruj się na stronie easyconnect.weidmueller.com/register . Jako administrator swojego konta możesz wnioskować o licencję bezpośrednio na naszej Platformie Serwisów Przemysłowych.

Krok 2 Wybierz swoje licencje

Przejdź do sekcji licencji w easyConnect i wybierz żądane licencje z listy wszystkich dostępnych licencji.

Dla wszystkich pakietów dostępne są bezpłatne wersje próbne.

Krok 3 Podłączanie urządzeń

Aby podłączyć urządzenie inteligentne do platformy easyConnect Weidmüller, najpierw utwórz nowe urządzenie wirtualne i edytuj odpowiednie informacje w sekcji zarządzania urządzeniami. Pobierz unikatowy kod aktywacyjny urządzenia, dodając połączenie Weidmüller IIoT.

Następnie podłącz urządzenie do chmury, wstawiając kod aktywacyjny do interfejsu użytkownika urządzenia. Samo połączenie IIoT można zainstalować za pomocą menedżera rozszerzeń.

Krok 4 Uzyskaj zdalny dostęp do swoich urządzeń

Aby ustanowić zdalne połączenie, najpierw pobierz klienta komputerowego u-link PC Client. Klienta można aktywować przy użyciu kodu dostarczonego w usłudze dostępu zdalnego. Utwórz kolejny kod aktywacji dla urządzenia, dodając połączenie u-link Weidmüller w sekcji zarządzania urządzeniami. Możesz teraz otworzyć pierwsze bezpieczne połączenie VPN z usługi dostępu zdalnego (u-link).

Krok 5 Zacznij pracować z danymi telemetrycznymi

Upewnij się, że połączenie IIoT jest aktywowane na urządzeniu. Skonfiguruj telemetrię IIoT w sterowniku u-control, przy użyciu aplikacji do obsługi danych telemetrycznych Telemetry. Aplikację można łatwo zainstalować za pomocą menedżera rozszerzeń. Poznaj dane telemetryczne za pomocą przeglądu punktu danych i zbuduj pierwsze pulpity nawigacyjne i wykresy na żywo, korzystając z funkcji wizualizacji danych platformy easyConnect.

Krok 6 Zbuduj swój pierwszy model AutoML

Chcesz użyć danych telemetrycznych do tworzenia, sprawdzania poprawności i eksportowania własnych modeli uczenia maszynowego za pomocą narzędzia ModelBuilder? Następnie postępuj zgodnie z poniższą instrukcją krok po kroku:

  • Import i przegląd danych maszyny i danych przetwarzania
  • Ocena danych na podstawie automatycznie wygenerowanych wskaźników jakości (np. brakujące wartości)
  • Wzbogacanie danych przez tworzenie niestandardowych funkcji
  • Kontekstualizacja danych, np. poprzez definiowanie co jest normalnym zachowaniem, a co nim nie jest
  • Wybór rodzaju tworzonego modelu uczenia maszynowego, np. wykrywanie lub klasyfikacja anomalii
  • Narzędzie następnie automatyzuje proces tworzenia modelu, w tym inżynierię funkcji, wymagane operacje przetwarzania wstępnego i końcowego
  • Wybór najbardziej odpowiedniego spośród utworzonych modeli na podstawie kryteriów takich jak wydajność i wykonalność

Od danych do wartości

Od danych do wartości

To jest film na YouTube. Klikając ten film, zgadzasz się na Politykę prywatności i Warunki użytkowania Google/YouTube. Użytkownik akceptuje również naszą Politykę prywatności.

Co to jest przemysłowy IoT? W jaki sposób firma Weidmüller jest pozycjonowana i co konkretnie oferuje? I najważniejsze: jakie korzyści oferuje klientom? Obejrzyj film z dr. Thomasem Bürgerem, wiceprezesem wykonawczym ds. produktów i rozwiązań dla automatyzacji, aby poznać odpowiedź