Przesył i dystrybucja energii

Wiedza i doświadczenie to nasze najlepsze zasoby. Nasze portfolio obejmuje szeroki zakres aplikacji: od rozwiązań w zakresie techniki łączeniowej, zapewniających najlepszy kompromis między bezpieczeństwem a elastycznością, po doskonałe komponenty elektroniczne i narzędzia analityczne, które spełniają największe wymagania.

Przesył i dystrybucja energii

Wspieramy inteligentne sieci elektroenergetyczne komponentami wysokiej klasy

Wspieramy inteligentne sieci elektroenergetyczne komponentami wysokiej klasy

W Weidmüller wiemy, że zakłady energetyczne stoją dziś przed wieloma wyzwaniami. Transformacja energetyczna jest wspólnym celem na całym świecie, a sieci elektryczne odgrywają kluczową rolę w realizacji celów dekarbonizacji większości rządów. Integracja źródeł odnawialnych, wytwarzanie rozproszone, generowanie energii na własne potrzeby, pojazdy elektryczne itp. będzie możliwe tylko wtedy, jeśli sieci elektryczne staną się sieciami inteligentnymi. Sieci inteligentne mogą powstać tylko dzięki digitalizacji, komunikacji, cyberbezpieczeństwu i analityce. Portfolio produktów firmy Weidmüller obejmuje wyroby wysokiej klasy (od „inteligentnych” złączy po analitykę przemysłową), które umożliwiają zakładom energetycznym pójście w stronę sieci inteligentnych, przy zachowaniu niezwykle wysokich wymagań w zakresie niezawodności i dostępności.

Jesteśmy niezawodnym partnerem branży przesyłu i dystrybucji energii, dlatego możemy zaoferować naszym klientom:

Bezpieczeństwo dla personelu konserwacyjnego

Bezpieczeństwo dla personelu konserwacyjnego

Kontakt sprzętu ochronnego i pomiarowego z przekładnikami prądowymi może powodować zdarzenia stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa sprzętu i personelu. Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa po stronie komponentu (koncepcja bezprzerwowa) poprzez zapobieganie błędom ludzkim w tych krytycznych połączeniach.

Niezawodne produkty elektroniczne do pracy w trudnych warunkach

Niezawodne produkty elektroniczne do pracy w trudnych warunkach

Oferujemy szeroki wachlarz produktów spełniających najbardziej rygorystyczne wymagania zakładów energetycznych: przełączniki Ethernet IEC 61850, analizatory jakości klasy A według IEC 61000-4-30 czy też rodzina zasilaczy (w tym zasilaczy UPS), które są używane przez dostawców międzynarodowych w rozwiązaniach do automatyzacji podstacji podrzędnych itp.

Analityka przemysłowa dla usług zapewniających większą wartość dodaną

Analityka przemysłowa dla usług zapewniających większą wartość dodaną

Inteligentne mierniki i inteligentne sieci umożliwiają zakładom energetycznym uzyskanie dużego zakresu informacji o sieci. Wykorzystanie analityki może nieść za sobą wiele udoskonaleń pod względem niezawodności sieci, jakości energii, zmniejszenia kosztów, większego bezpieczeństwa itp.

Modernizacja i digitalizacja sieci elektrycznych to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia przez nasze społeczeństwo celów dekarbonizacji. Nadchodzi transformacja energetyczna, a sieci przesyłowe i dystrybucyjne stoją przed poważnymi wyzwaniami, które wymagają inteligentnych rozwiązań. Firma Weidmüller jest gotowa wnieść swój wkład w te rozwiązania oferując szeroki wachlarz produktów. Let's connect!

Pedro Cotoner, Global Segment Manager ds. przesyłu i dystrybucji

Stawiamy czoła wyzwaniom rynkowym dzięki innowacjom i pasji

Inteligentne liczniki

Inteligentne liczniki

Inteligentne liczniki

W zakładach energetycznych, tradycyjne liczniki energii są stopniowo zastępowane inteligentnymi. Firma Weidmüller opracowała wiele różnych, dostosowanych do potrzeb rozwiązań do montażu na szynie DIN, umożliwiających łatwą wymianę i odczyt, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa personelu i sprzętu. Mamy również szeroką gamę urządzeń przeciwprzepięciowych (typu I i II), które są powszechnie wykorzystywane do ochrony nowo montowanych liczników elektronicznych.

Automatyzacja dystrybucji

Automatyzacja dystrybucji

Automatyzacja dystrybucji

Automatyzacja dystrybucji jest jednym z kluczowych kroków dla zakładów energetycznych w kierunku sieci inteligentnych. Monitoring i automatyzacja podstacji podrzędnych wymaga niezawodnych i kompaktowych produktów, a portfolio firmy Weidmüller obejmuje kilka kluczowych elementów wymaganych w „inteligentnych” podstacjach. Możemy zapewnić zasilanie zapasowe, urządzenia komunikacyjne LAN/WAN, ograniczniki przepięć oraz komponenty niezbędne do wykonywania połączeń wewnętrznych.

Panele rozdzielcze podstacji i rozdzielnice SN

Panele rozdzielcze podstacji i rozdzielnice SN

Panele rozdzielcze podstacji i rozdzielnice SN

System ochrony i sterowania podstacji wymaga tysięcy krytycznych połączeń z urządzeniami nadrzędnymi. Pełna gama modułowych bloków zacisków i oznaczników Weidmüller oferuje najlepsze rozwiązania alternatywne do łączenia różnych typów sygnałów w niezawodny i bezpieczny sposób. Nasza oferta obejmuje również kompleksową rodzinę przekaźników sygnalizacyjnych, dzięki czemu możemy dostarczyć kompletny zestaw akcesoriów wymaganych w szafach sterowniczych podstacji.

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Zarządzanie energią

Od licznika energii do pomiaru poboru mocy w panelach rozdzielczych podstacji i rozdzielnicach SN, po analizator energii klasy A według IEC 61000-4-30 do pomiaru jakości energii na granicach sieci elektrycznej. Firma Weidmüller dysponuje rozwiązaniami do zarządzania energią, które obejmują nie tylko główne urządzenia obiektowe (liczniki energii i analizatory), ale również przekładniki prądowe, cewki Rogowskiego, oprogramowanie do zarządzania i narzędzia do analityki.

Produkty i rozwiązania dla przesyłu i dystrybucji

Oferta złączek Klippon® Connect TTB do okablowania przekładników prądowych i napięciowych

Innowacyjny produkt!

Prosto. Szybko. Bezpiecznie.

W podstacjach zasilających, połączenia między urządzeniami ochronnymi, sterującymi i pomiarowymi a przekładnikami, mają krytyczne znaczenie, ponieważ wiążą się z bezpieczeństwem personelu i urządzeń. Nasza nowa gama złączek szeregowych TTB Klippon® Connect do przekładników jest doskonałą odpowiedzią na wymagania tych połączeń, zapewniając prostotę dla każdego obwodu i bezpieczeństwo dla osób i zasobów.

  • Mechanizm wymuszonego zwarcia, gwarantujący w 100% bezpieczną pracę (zestyk przełączny bezprzerwowy)
  • Unikatowy mechanizm dźwigni zapewnia maksymalną niezawodność zestyku i optymalną widoczność dla operatora
  • Zabezpieczenie podzespołów przed rozłączeniem (akcesoria) zwiększa niezawodność podczas prac instalacyjnych i konserwacji
  • Kanały połączeń poprzecznych przed i za stykiem rozłączającym zapewniają maksymalną elastyczność podczas instalacji

Bezpieczne połączenia w zakresie ochrony i pomiarów

Bezpieczne połączenia w zakresie ochrony i pomiarów

Bezpieczne połączenia w zakresie ochrony i pomiarów

Niezawodne produkty z najlepszym kompromisem między bezpieczeństwem a elastycznością

Nasze zespoły na szynę DIN do urządzeń pomiarowych można dostosować według wszystkich szczególnych wymagań, umożliwiają one także łatwą wymianę lub weryfikację każdego licznika przy zapewnieniu wymaganego bezpieczeństwa dla personelu obsługi. Ponadto dysponujemy specjalnymi produktami, które umożliwiają uniknięcie jakiegokolwiek ryzyka w krytycznych połączeniach urządzeń elektronicznych z przekładnikami prądowymi (CT).

Produkty te automatycznie zwierają obwód po stronie CT przed otwarciem połączenia, tym samym zapewniając całkowite bezpieczeństwo podczas prac konserwacyjnych.

Aktualności z branży przesyłu i dystrybucji

Centrum zawartości przesyłu i dystrybucji

Masz jakieś pytania?

Porozmawiajmy o twoich pomysłach

* Pola wymagane

* Pola wymagane

Masz jakieś pytania?

* Pola wymagane